Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3

1.Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3

6. Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės;
7. Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės.