Kvietimas teikti teikti projektus Nr. 8

1. Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8

7. Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

8. Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės.

9. Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka.

10. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

11. Fiksuotosios normos taikymo vietos projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas

12. Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo pasiekimo vertinimo metodika

13. Nuorodos

 

VP atrankos vertinimo rezultatai

VP tvirtinimo rezultatai