PAK-o posėdžio 2019-07-11 protokolo Nr.3 nutariamoji dalis

PAK-o posėdžio 2019-01-22 protokolo Nr.2 nutariamoji dalis

PAK-o posėdžio 2019-01-09 protokolo Nr.1 nutariamoji dalis

Informacija potencialiems paraiškų teikėjams

Norime informuoti verslo, nevyriausybinių organizacijų atstovus, kad Šakių krašto VVG numačiusi sausio - vasario mėn. skelbti III kvietimą I ir II prioriteto priemonėms. Šiame straipsnelyje pateikiame atskiras priemones ir remiamas veiklos sritis. Visa informacija apie Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategiją (Keitimas atliktas 2017m. gruodžio 18 d.) pateikta svetainės www.sakiukrastovvg.lt skyriuje „2016-2023 metų strategija“.
1.Priemonė LEADER-19.2-SAVA-5: Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas.
Remiamos veiklos sritys: kulinarija, mėsos ir pieno perdirbimas, mobili prekyba, energetinių augalų auginimas, biokuro gamyba, amatų centro įkūrimas, naujų paslaugų vietos gyventojams sukūrimas naudojant vietos išteklius ir kt.
2.Priemonė LEADER-19.2-SAVA-6: Zanavykų krašto produktų ir tradicinių amatų integravimas į turizmo plėtrą.
Remiamos veiklos sritys: senųjų amatų ir jų gaminių atgaivinimas, edukacinių programų, kūrybinių stovyklų, plenerų organizavimas, amatų maršrutų kūrimas, regioninių produktų rinkodaros priemonių diegimas, sertifikavimas ir ženklinimas tautinio paveldo ir regioninių produktų, kulinarinio paveldo produktų gamyba ir prekyba bei kt.
3.Priemonė LEADER-19.2-SAVA-8: Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą.
Remiamos veiklos sritys: vaidybos ir terapijos paslaugos, laidojimo namų paslaugos, vaikų, jaunimo ir senjorų dienos centrų paslaugos, verslo inkubatoriaus/socialinių inovacijų ir konsultavimo paslaugos, socialinės paslaugos neįgaliems, seniems vienišiems žmonėms, sporto paslaugos jaunimui, socialinio saugumo užtikrinimo-stebėjimo paslaugos, stacionarios ir mobilios maitinimo paslaugos, kepyklėlės įkūrimas, poilsio ir vandens turizmo zonos įrengimas, pramogų parko paslaugos ir kt.

Skaityti daugiau...

Atliktas kontrolinis II Kvietimo paraiškų vertinimas

Puikus siurprizas ‒ didžiųjų metų švenčių išvakarėse Šakių krašto VVG pasiekė itin maloni žinia II Kvietimo vietos projektų paraiškų teikėjams. Nacionalinė mokėjimo agentūra teigiamai įvertino VVG administracijos atliktą kokybės vertinimą ir peržiūrėjusi tris atrankos būdu pasirinktus Šakių krašto projektus, patvirtino teigiamą jų kokybės įvertinimą:

1. Sudargo BC „Sudargas vaizduose, judesyje ir žodžiuose“;
2. Jaunimo organizacijos „Šešupė“;
3. V.Juškos „Juškų raugyklėlės verslo modernizacija“.

Baigę visų to paties kvietimo teikti vietos projekto metu gautų VPS priemonės (veiklos srities) paraiškų vertinimą, Vietos Plėtros Strategijos Šakių krašto VVG vykdytojos vadovo paskirti atsakingi asmenys parengs agreguotas VP paraiškų vertinimo ataskaitas. Bus sudaryta vietos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė. Vertinimo rezultatų suvestinės ir vertinimo ataskaitos bus teikiamos Vietos plėtros strategijos vykdytojos projektų atrankos komitetui, kuris įvyks sausio mėnesį.

VVG informacija

Pokategorės