Rūpesčiai dėl vietos plėtros strategijos

NMA žada suformuoti komandą iš 20 administratorių, kurių maždaug 10 pastoviai užsiims tik vertinimu, todėl buvo siūloma kvietimus planuoti "traukinuko principu"- atskirais kvietimais su nedideliais kiekiais projektų.
Liko 2 probleminiai klausimai, kuriuos greičiausiai reikės svarstyti; tai dėl kvietimo biudžeto (70 proc. ar 100 proc.) ir reikės tartis dėl kvietime likusio likučio paskirstymo principo (jeigu išreitingavus lieka kelios paraiškos, kurioms neženkliai susimažinus biudžetą užtektų paramos lėšų. Pvz.: pareiškėjas prašė 35 000 Eur paraiškai finansuoti, o liko 34 000 Eur. VVG siūlys pareiškėjui susimažinti prašomos paramos sumą ir atitinkamai padidinti prisidėjimą. Jeigu pareiškėjas sutinka papildomai prisidėti 1000 Eur, tokiu atveju toks projektas gautų finansavimą).
Dėl VPS (vietos plėtros strategijos) pažangos vertinimo bus sudaryta atskira darbo grupė iš ŽŪM, NMA ir VVGT atstovų.
VVG narių mokymams dėl verslo planų, dėl viešųjų pirkimų ir kitų klausimų vyksta paslaugos pirkimas.
LR ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė informavo, kad naują VPS įgyvendinimo modelį pagal naujas taisykles pristatys visiems organizuojant apskrityse mokymus.

VVG informacija