Kviečiamas Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos nariai 2017 m. lapkričio 29 d. 15 val. kviečiami į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdį, kuris vyks Šakių krašto vietos veiklos grupės administracijos patalpose (Gimnazijos g. 1, Šakiai).
Posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų atrankos kriterijų tvirtinimo pagal priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-3);
„Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4);
„Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9).
2. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės nario atleidimo nuo nario mokesčio mokėjimo svarstymo.
3. Dėl išstojimo iš Šakių krašto vietos veiklos grupės narių.
4. Kiti klausimai.

Pirmininkė Aušra Slidziauskienė