Darnos ir susitelkimo žingsniais į sprendimų paieškas

VVGT (vietos veiklos grupių tinklas), siekdamas užtikrinti mokymų plano ir realaus VVG darbuotojų bei valdybos narių mokymų poreikio atitiktį, prašė užpildyti mokymo poreikių anketą. Kiekviena šalies VVG turėjo užpildyti vieną anketą ir pateikti visos VVG nuomonę. Tokiu būdu bus užtikrinta, kad VVG gaus labiausiai reikalingus mokymus. Visi valdybos nariai, dalyvavę susirinkime, pateikė savo norą dalyvauti mokymuose šiomis temomis: Gyventojų aktyvinimas ir viešieji ryšiai; Tarptautinis VVG bendradarbiavimas; Lyderystė; Darnus konfliktų sprendimas; Viešieji ir privatūs interesai.
Nepamiršta aptarti darbus, skirtus Lietuvos nepriklausomybės atkkūrimo šimtmečiui paminėti. Idėjų VVG nariai turėjo įvairių ir patrauklių: tai ir medelių sodinimas, tai ir narcizų plotelių suformavimas pievaitėje, tai ir plytėlės, skirtos šiam jubiliejui, įkomponavimas Šakių skvere. Pasiūlymų dar tikrai bus daugiau, iš kurių bus išrinktas tas, kuris surinks daugiausia palaikymo balų.
Malonu, kad į savo posėdžius renkamės jau pamąstę ir paanalizavę savo veiklų poreikius ir perspektyvas, todėl susirinkę dirbame darniai ir produktyviai. Belieka palinkėti mums visiems, kad mūsų nutarimus vainikuotų konkretūs darbo vaisiai.

VVG informacija