Dar vienas projektas Griškabūdyje

Smagu skaityti, kai patys projektų vykdytojai pateikia informaciją apie savo planus ir pasiektus rezultatus

Belieka tik skaityti ir įsidėmėti, kas, kur, kodėl... Nes visi projektai tik dėl žmonių!

Lekėčių bendruomenės asociacija įgyvendina projektą „Lekėčių bendruomenės mobilus plakiojantis fontanas“, o Romualda Matusevičienė įgyvendina projektą „Išskirtinių turizmo ir proginių pramogų paslaugų sukūrimas Lekėčiuose ir jų pateikimas rinkai“

Lekėčių bendruomenės asociacija įgyvendina projektą „Lekėčių bendruomenės mobilus plakiojantis fontanas“ ( ŠAKI-LEADER-6B-D-4-5-2019). Projektas įgyvendinamas pagal VPS II prioriteto priemonę „Gyventojų ir bendruomenės įtraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“ (KODAS LEADER-19.2-SAVA-8). Tai pelno projektas, kuris įgyvendinamas be partnerių ir pretenduoja į 59999,15 eurų paramą.

Projekto tikslas – sukurti mobilaus plaukiojančio fontano paslaugą Lekėčiuose, Paliekio dvare bei užtikrinti platų paslaugos teikimą, bendradarbiaujant su privačiu ir bendruomeniniu verslu“.
Projekto uždaviniai:

  1. Įsigyti mobilaus plaukiojančio fontano įrangą ir parengti ją eksploatavimui.
  2. Pasirašyti ne mažiau kaip 4 sutartis su viešojo sektoriaus atstovais, privačiu ir bendruomenės verslu dėl bendradarbiavimo teikiant fontano paslaugas.
  3. Sukurti 1 darbo vietą (1 etatą) įrengimų operatoriui ir dar vieną darbo vietą (0,5 etato) pardavimų vadybininkui.
  4. Sukurti viešąją fontano paslaugą bendruomenei bei turistams (3-4 kartus per sezoną, 1-1,5 val. trukmės) ir mokamą užsakomąją paslaugą privačių ir viešų renginių organizatoriams, klientams (0,5-1 val. trukmės).

Romualda Matusevičienė įgyvendina projektą „Išskirtinių turizmo ir proginių pramogų paslaugų sukūrimas Lekėčiuose ir jų pateikimas rinkai“ (ŠAKI-LEADER-3A-D-3-2-2019). Projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“ (KODAS LEADER-19.2-SAVA-5). Tai pelno projektas, kuris įgyvendinamas be partnerių ir pretenduoja į 48000,00 eurų paramą.

Projekto tikslas – aukštos kokybės inovatyvių poilsio ir pramogų paslaugų sukūrimas Lekėčiuose, įsigyjant įrangą, ją parengiant paslaugų teikimui ir sukuriant 1,5 darbo vietos (1,5 etato).
Projekto uždaviniai:

  1. Įsigyti vaizdo ir garso projekcijų sistemą, reikalingą muzikinių vaizdo projekcijų kūrimui vandens lašelių ekrane, ją sumontuoti ir parengti paslaugos teikimui;
  2. Sukurti 1,5 darbo (1,5 etato) vietų įrenginių operatoriui ir pardavimų vadybininkui;
  3. Sukurti paslaugos teikimui skirtas muzikines vaizdo ant vandens lašelių ekrano projekcijų programas: asmeninėms šventėms 30 ir 60 min trukmės bei miestų, miestelių, įmonių šventėms 40 ir 80 min trukmės, kurios bus orientuotos skirtingiems vartotojų segmentams, pasirengti jų rinkodarą;
  4. Teikti paslaugas sezono metu balandžio - spalio mėnesiais bei užtikrinti įrangos priežiūrą, remontą ne sezono metu.

Ir štai spalio 17 dienos vakarą, jau sutemus, Paliekio parkas pasidabino spalvomis ir suskambo muzikos garsais. Šį vakarą bendruomenei buvo pristatyta Lekėčių bendruomenės asociacijos ir R. Matusevičienės vykdomų projektų veiklų sintezė – fontanas parko tvenkinyje, tarsi mėtydamas spalvotas vandens čiurkšles ir tai darydamas pagal muzikos garsų įnorius, sukūrė nuostabų reginį akiai.... Daugeliui akių, nes žmonių, kad ir jau vėsoką rudens vakarą, susirinko nemažai... Juk nelijo, o galėjo... Juk nebuvo vėjo, o irgi galėjo... ir tai džiugina! Leido žmonėms pakalbėti, pabendrauti ir... pabūti tarsi mistinėj aplinkoj, kai visiškoj tamsoj, net pilnatiniam mėnuliui į debesis lendat, gali stebėti užburiantį muzikos ir spalvų žaismą!

Linkim projektų vykdytojams sėkmės įgyvendinant visus jų uždavinius!
Na, o kiek žmogui reikia akiai ir dūšiai – tikrai buvo! Ir su kaupu!
Dar vienas mūsų krašto kampelis praturtėjo GROŽIU!

Šakių krašto VVG informacija

Skaityti daugiau...

Kviečiame balsuoti!

Kviečiame palaikyti Griškabūdžio bendruomenės veiklas ir iniciatyvas! Juk kiekviename kuriančiame žmoguje yra Lietuvos galia!!!

Smagu, kad projektas “DEGTUKAI. Sienų Meno Festivalis” (ŠAKI-LEADER-1A-J-6-17-2020) buvo vykdomas pagal Šakių krašto VVG VPS II prioriteto priemonę ,,Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą” (KODAS LEADER-19.2-SAVA-9).

Projektą Griškabūdžio bendruomenės centras įgyvendino kartu su dviem partneriais - asociacija „Šaltmiros gyvenimo mokykla“ ir Šakių rajono Griškabūdžio gimnazija.

Tik vienu mygtuko paspaudimu pasidžiaukime kartu su mūsų krašto žmonėmis ir didžiuokimės jais!

Domėkimės. Ieškokim galimybių dalyvauti. Registruokimės

Puikus ir puikiai aprašytas Lekėčių bendruomenės Moterų klubo projektas

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?