2020 rudenį startuos Aktyvių piliečių fondo Gebėjimų stiprinimo programa SIEKIO ID.

Siekio ID 2

Nuo 2020 iki 2023 m. nevyriausybinio sektoriaus žmonėms atveriamos dvi ugdymosi galimybės:
1. Asmeninis dalyvavimas trumpuose info seminaruose „Informacinė valanda NVO“, kuriuos ves savo sričių ekspertai (su galimybe pateikti sau rūpimus klausimus, pagal kuriuos bus parengti konkretūs atsakymai)
2. Nuosekli 4000 eurų vertės studijų programa organizacijoms „NVO akademija“;
Jau galima registruotis į NVO akademiją!!!
Platesnė informacija: https://apf.lt/gebejimu-stiprinimo-programa-siekio-id/

Atviros Lietuvos fondo informacija

Siekio ID 1

Kviečiame dalyvauti VšĮ „Šakių verslo informacijos centras“ vykdomo vietos projekto „Verslių bendruomenių link“ Nr. ŠAKI-LEADER-1C-M-3-1-2019 mokymuose - išvažiuojamuosiuose seminaruose

1

2

Mažosios kultūros sostinės Marijampolės apskrityje

MK sostinePirmąja Lietuvos mažąja kultūros sostine 2015 m. paskelbti Naisiai (Šiaulių r. sav.). Nuo 2016 metų iki šiol 40 mūsų šalies miestelių jau yra tapę Lietuvos mažosiomis kultūros sostinėmis. Šios iniciatyvos tikslas – įrodyti, kad ir mažuose miesteliuose, kuriuose nėra nei garsių teatrų, nei operos ir baleto teatrų, nei didžiulių koncertų salių, yra gyva kultūra, kuriama tiek paprastų žmonių, tiek profesionalių kūrėjų. Svarbiausia, kad šis judėjimas sutelkia savivaldybes, seniūnijas ir bendruomenes bendrai veiklai, paskatina inicijuoti ir įgyvendinti daug kultūrinių projektų, atgaivina bendruomeniškumo tradicijas. Daugelyje mažųjų sostinių vietinių entuziastų, kultūros darbuotojų ir savanorių jėgomis kuriami nuostabūs kultūriniai renginiai vietos bendruomenėms, didėja profesionalaus meno prieinamumas ir sklaida, atsiranda naujų kultūrinio turizmo iniciatyvų ir t. t.
Marijampolės apskrities Mažosios kultūros sostinės titulas keliavo: 2016 metais – Gelgaudiškis (Šakių r. sav.), 2017 metais – Paežeriai (Vilkaviškio r. sav.), 2018 metais – Antanavas (Kazlų Rūdos r. sav.), 2019 metais – Liudvinavas (Marijampolės r. sav.), 2020 metai – Lekėčiai (Šakių r. sav.). 2021 metais šis titulas keliaus į Klausučius (Vilkaviškio r. sav.).

VVG informacija

Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms

paramaŠalies kaimo bendruomenės šių metų sausio–vasario mėnesiais Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikė paraiškas. Per pusantro mėnesio buvo pateiktos 589 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma numatytiems bendruomenių projektams įgyvendinti sudarė 1 432 072,46 Eur.
Prašomos paramos suma net 35 proc. viršijo skirtą biudžetą – 2020 m. kaimo bendruomenių projektams įgyvendinti buvo skirta 0,934 mln. Eur, tad lemiamos reikšmės paramai skirti turėjo atrankos kriterijai ir pagal juos skiriami balai.
Daugiausia projektų norima įgyvendinti pagal trečiąją veiklos sritį – gautos 323 paraiškos renginiams organizuoti (54 proc. visų gautų paraiškų). Pagal antrąją veiklos sritį, t. y. sutvarkyti viešąsias erdves, pateiktos 147 paraiškos (25 proc. visų gautų paraiškų). Pagal pirmąją veiklos sritį, t. y. stiprinti materialinę bazę, pateikta 119 paraiškų (21 proc. visų gautų paraiškų).
Taigi, didžiausia konkurencija buvo tarp projektų, kuriais siekiama paramos renginiams organizuoti.
Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus ir atrankos balus bei skirtas lėšas priemonei, buvo sudaryta paraiškų pirmumo eilė. Ją sudarius paaiškėjo, kad šiais metais finansuojami 92 pirmos veiklos srities projektai, surinkę 93–44 balus (bus išmokėta 255 219 Eur), 92 antros veiklos srities projektai, surinkę 100–90 balų (planuojama išmokėti 440 103,64 Eur) ir 155 trečiosios veiklos srities projektai, surinkę 100–70 balų (už 255 516,26 Eur).
NMA paramos gavėjus apie jiems skirtą paramą, jos dydį ir intensyvumą informavo išsiuntusi pranešimus. Taip pat buvo informuoti pareiškėjai, kuriems parama nebuvo skirta.
Džiaugiamės ir sveikiname vėl 4 rajono pareiškėjus, kurie gaus paramą pagal trečiąją veiklos sritį. Tai Lekėčių bendruomenės asociacija (Tradicinė Lekėčių miestelio šventė "Mėlynių festivalis"- Lietuvos mažosios kultūros sostinės širdis – 1500,00 Eur), Ritinių bendruomenės centras (Sūrio šventei-20 – 1500,00 Eur), Asociacija Lukšių bendruomenės centras (Joninės Zypliuose – 1500,00 Eur) ir Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija ("Šakių bendruomenių diena 2020" – 3000,00 Eur). Šių pareiškėjų projektai buvo įvertinti maksimaliai – 100 balų.

Skaityti daugiau...

Pirmoji bendruomenė pradės verslą

Lėkėčių BANacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. BR1-131 skirta parama Lekėčių bendruomenės asociacijos vietos projektui „Lekėčių bendruomenės mobilus plaukiojantis fontanas“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-D-4-5-2019 įgyvendinti. Paramos suma iki 59 999,00 (penkiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų ir 00 ct) Eur (t. y. 95 proc.) visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM.
Gegužės 16 d. Vietos veiklos grupės pirmininkas J. Dainelis ir Lekėčių bendruomenės asociacijos pirmininkė Irena Puskunigienė pasirašė antrąją 4-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį pagal VPS II prioriteto „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“. Lekėčių bendruomenės asociacija – pirmoji rajono bendruomenė, pradėsianti verslą. Projektu kuriama bendruomeninė inovatyvi paslauga – mobilus plaukiojantis fontanas, papildantis bendruomenės nuomos pagrindais valdomo Paliekio parko erdvę, suteikiantis jai naujas galimybes ekonominei veiklai, darbo vietų kūrimui, bendruomenės pajamų generavimui, pelno uždirbimui, kas ateityje leistų papildomai investuoti į parko infrastruktūrą, sukurti erdves vaikams, pagyvenusiems žmonėms, neįgaliesiems ir kitiems bendruomenės nariams bei turistams. Įgyvendinus projektą bus sukurtos 1,5 darbo vietos (etatai), o įsigijus mobilaus plaukiojančio fontano įrangą, bus sukurta viešoji fontano paslauga bendruomenei bei turistams ir mokama užsakomoji paslauga privačių ir viešų renginių organizatoriams. Nors didžioji dalis paslaugų bus mobilios, teikiamos pagal klientų užsakymus privačioms ir viešoms šventėms, bet viena iš paslaugų bus itin bendruomeninė, t. y. 3-4 kartus per sezoną paslauga bus teikiama visiems miestelio gyventojams ir turistams be užmokesčio miestelio švenčių metu, taip mažinant socialinę atskirtį, laisvalaikio praleidimo problemą.

VVG informacija

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?