Organizuojamas virtualus valdybos posėdis

2022 m. gruodžio 15 d. planuotas Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis neįvyks, nes nesusidaro reikiamas kvorumas.

Vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento (2016 m. kovo 4 d. redakcija, patvirtinta Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 2) V skyriaus „Virtualūs valdybos posėdžiai“ 26 p. organizuojamas virtualus valdybos posėdis.
Laiko trukmė, per kurią valdybos nariai turi pareikšti savo nuomonę svarstomu klausimu yra nuo 2022 m. gruodžio 13 d. iki 2022 m. gruodžio 15 d. 15.00 val. imtinai.
Valdybos nariai savo nuomonę svarstomu klausimu pareiškia el. paštu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos keitimo.
2. Dėl Tarpučių bendruomenės centro išstojimo iš Šakių krašto vietos veiklos grupės narių.

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis

Zenklai