Biudžetinė įstaiga Kukarskės globos namai įgyvendino projektą ,,Terapinės rekreacijos paslaugų teikimas Kukarskės globos namuose”

Biudžetinė įstaiga Kukarskės globos namai įgyvendino projektą ,,Terapinės rekreacijos paslaugų teikimas Kukarskės globos namuose” pagal VPS I prioriteto “Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga” priemonę „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ (KODAS LEADER-19.2-SAVA-10). Tai be partnerių vykdytas pelno projektas, kuris gavo 59 996,00 eurų paramą.
Projekto tikslas buvo - pradėti teikti terapines rekreacines paslaugas senyvo amžiaus žmonėms ir negalią turintiems asmenims bei paslaugas, padedančias gerinti Šakių rajono gyventojų sveikatos būklę.
Projekto metu:
1. Įsigyta įranga terapinių rekreacinių paslaugų teikimui: Led projektorius su 3 diskais; šviečiantis pluoštas; interaktyvi projekcija; laikyseną formuojantis įrenginys; platforma-supynė; muzikinė pozicionavimo pagalvė; pasunkintas pledas; šviesos stalas; taktilinis takelis; aromaterapijos skydas; burbulų vamzdis; 5 planšetiniai kompiuteriai; stacionarus kompiuteris; 14 roletų;
2. Pastatyta uždara lauko terasa (plotas - apie 25 kv. m., įrengtas terasos pagrindas – trinkelėmis išklota aikštelė; įrengtas skardinis stogas; stiklinės sienos; įrengta šildymo sistema „oras-oras“; įvesta elektros instaliacija);
3. Įrengtas trinkelėmis klotas lauko takelis su metaliniais turėklais, vedantis į lauko terasą (ilgis apie 60 m, o plotis vienoje vietoje 2 m., kitoje - 3 m.);
4. Įrengtas kneipo takas (ilgis 20 m., plotis - 0,7 m.);
5. Sukurtos 2 darbo vietas (1,5 etato: 1 etatą užimtumo specialistui ir 0,5 etato socialinio darbuotojo padėjėjui);
6. Atliktos vietos projekto viešinimo veiklos.

Šio projekto veiklos labai naudingos šiuose namuose gyvenantiems ir atvykstantiems solidaus amžiaus, ligotiems ir neįgaliems žmonėms. Rekreacijos paslaugos stiprina žmonių fizinę sveikatą, kuri kartu daro įtaką ir asmens psichinei sveikatai; nuo tokių paslaugų pagerėja žmonių gyvenimo kokybė, jie turi galimybes stiprinti savo sveikatą; žmonės turi galimybę bendrauti, tampa mažiau atskirti nuo bendruomenės; gaunant šias paslaugas, įsijungia ir bendravimo terapijos teigiamas poveikis asmens gyvenimo kokybei, mažinama socialinė izoliacija. Vyksta natūralus integracijos procesas į bendruomenę.
Įgyvendinus šį projektą, bus teikiama daugybė paslaugų, už kurias bus imamas nustatytas mokestis. Projekto veikloms vykdyti tarnauja įsigyta įranga.
Džiugu, kad ir Šakių rajono bendruomenės (Gelgaudiškio bendruomenės centras, Bunikių bendruomenės centras „Kregždantė“, Voverių bendruomenės centras „Jotija“, Kidulių bendruomenės centras „Vinkšnupis“ ir Sudargo bendruomenės centras) solidarizuojasi ir sutinka bendradarbiauti teikiant terapinės rekreacijos paslaugas, taip pagerinant gyvenimo kokybę neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims, nes juk šios paslaugos bus teikiamos ne tik Globos namuose gyvenantiems asmenims, bet ir atvykstantiems iš savųjų namų, kurių atvykimui pagelbės būtent bendruomenės.
Tikime, kad tie žmonės, kuriems skirtas šis projektas, pasinaudos visomis siūlomomis priemonėmis, o ligotus, neįgalius žmones globojantys asmenys supras šių reiškinių svarbą ir padės jiems patekti pas paslaugos teikėją – Kukraskės globos namus.

Šakių krašto Vietos Veiklos grupės informacija

Zenklai