,,Duris atvėrė ilgai lauktas krizių centras”

Štai tokia antrašte pavadintame 2023 m. sausio 10 d. laikraščio ,,Draugas” (Nr.10) straipsnyje Socialinių paslaugų centro darbuotojai džiaugiasi naujai įkurtu ir didelę bei svarbią paslaugą teiksiančiu Krizių centru. Tai Šakių socialinių paslaugų centro vykdomas projektas ,,Šakių rajono krizių centras”. Didelė šio projekto dalis yra finansuota Šakių krašto Vietos veiklos grupės administruojamomis paramos lėšomis.
Projektas “Šakių rajono krizių centras” (ŠAKI–LEADER–6A–D–11–12–2021) įgyvendinamas pagal VPS priemonę „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.
Parama projektui - 60000,00 eurų.

Šakių krašto Vietos Veiklos grupės informacija

Zenklai

Krizių centras Krizių centras 2

INFORMUOJAME, KAD 2023-05-31 ŠAKIŲ KRAŠTO VVG 2023-2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA  PATEIKTA NACIONALINEI MOKĖJIMO AGENTŪRAI VERTINIMUI ATLIKTI