Mokymų tema - LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese

2023 m. balandžio 18 d. vyko mokymo kursai pagal mokymo programą „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“. Nuo Šakių krašto VVG mokymuose dalyvavo 6 žmonės. Tai buvo Šakių krašto VVG naujai suformuotos valdybos nariai – Juozas Vytas Dainelis, Tadas Bybartas, Edita Dabašinskaitė Pranskaitienė, Aušra Slidziauskienė ir administracijos darbuotojos Alina Baltrušaitienė ir Laimina Auštrienė. Mokymai vyko nuotoliniu būdu. Tai buvo ilgi visos dienos mokymai. Visi dalyvavusieji juos vertino pirmiausia, kaip būtinus, o vėliau dar ir kaip labai naudingus. Anot Editos ir Tado, mokymai praėjo gerai, labai daug medžiagos. Sakosi gave tikrą supratimą, kas yra Leader ir koks jo tikslas. Juk Leader programos esmė yra ne tik finansavime, bet ir žmonių bendradarbiavimo kūrime, sąmoningumo ugdyme. Kiekvienas žmogus yra svarbus, nes kiekvienas į bendrą “darbų statinį” įdeda vienokią ar kitokią naudą. Todėl nereikia galvoti, kad jei esi mažas - nesi svarbus… Dideli dalykai susideda iš mažų! Todėl mes ir linkim mažų žingsnelių link didelių darbelių!

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai