Apie mus rašo DRAUGAS!

Laikraštis DRAUGAS 2023 m. gegužės 19 d. numeryje rašo apie naujo Šakių krašto turizmo sezono pradžią – apie viską, ką Šakių turizmo ir verslo informacijos centras pristatė rajono turizmo bendruomenei, kaip Zanavykijos perliukus, galinčius pritraukti šį sezoną turistų srautus ir džiuginsiančius paslaugų teikėjus bei, tikėtina, turistus.
Šakių krašto VVG ypatingai džiugina tai, kad šio renginio metu buvo pristatytas ir VšĮ „Šakių turizmo ir verslo informacijos centras“ baigiamas įgyvendinti projektas ,,Turistinio leidinio „Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk“ leidyba” (ŠAKI- LEADER- 6B-KV-11-9-2021).
Projektas vykdytas pagal VPS priemonę „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ (LEADER-19.2-SAVA-4). Tai be partnerių vykdytas projektas, kuris gavo 8000,00 eurų paramą.
Projekto tikslas buvo: didinti Zanavykų krašto lankomumą ir žinomumą, populiarinant jį per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą. Pagal šį projektą išleistas leidinys taps pagrindiniu žinynu, vedančiu Lietuvos gidus į mūsų kraštą. Tikime sėkme!

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai

2