Biudžetinė įstaiga Kukarskės globos namai įgyvendino projektą ,,Terapinės rekreacijos paslaugų teikimas Kukarskės globos namuose”

Gera džiaugtis projekto veikla!
Biudžetinė įstaiga Kukarskės globos namai įgyvendino projektą ,,Terapinės rekreacijos paslaugų teikimas Kukarskės globos namuose” pagal VPS I prioriteto “Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga” priemonę „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ (KODAS LEADER-19.2-SAVA-10). Tai be partnerių vykdytas pelno projektas, kuris gavo 59 996,00 eurų paramą.
Projekto tikslas buvo - pradėti teikti terapines rekreacines paslaugas senyvo amžiaus žmonėms ir negalią turintiems asmenims bei paslaugas, padedančias gerinti Šakių rajono gyventojų sveikatos būklę.
Siūlome naudotis galimybe visiems, kam to reikia!

Šakių krašto VVG informacija