Organizuojamas virtualus valdybos posėdis

Vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento (2016 m. kovo 4 d. redakcija, patvirtinta Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 2) V skyriaus „Virtualūs valdybos posėdžiai“ 26 p. organizuojamas virtualus valdybos posėdis.
Laiko trukmė, per kurią valdybos nariai turi pareikšti savo nuomonę ir balsuoti svarstomu klausimu yra nuo 2024 m. gegužės 14 d. iki 2024 m. gegužės 16 d. 16.00 val.
Valdybos nariai savo nuomonę svarstomu klausimu pareiškia bei balsuoja el. paštu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl finansinių sąlygų aprašų svarstymo ir tvirtinimo Kvietimo Nr. 19. priemonėms „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 bei “Fizinių asmenų verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-11 ir Kvietimo teikti vietos projektus datos nustatymo.
2. Dėl Šakių rajono sporto klubų sąjungos išstojimo iš Šakių krašto VVG narių.
3. Dėl Šakių sporto klubo „Audra“ išstojimo iš Šakių krašto VVG narių.

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis

Zenklai