Įgyvendinama priemonė bendruomeninei veiklai remti

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Šakių rajono savivaldybė kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Paraiškas gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti rajono seniūnijų teritorijose registruotos ir veikiančios bendruomeninės, religinės ir kitos nevyriausybinės organizacijos.
Priemonė įgyvendinama, vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“(toliau – Priemonė) įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje aprašu (toliau – Aprašas), patvirtinu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-212. Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.


Tinkamomis finansuoti laikomos konkrečios rajono seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos, neviršijančios seniūnijų teritorijoms projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai ir kiti su Priemonės įgyvendinimu susiję dokumentai skelbiami Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt/Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017–2019).
Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką (originalą ir vieną kopiją) su lydraščiu pateikia rajono savivaldybės administracijos priimamojo sekretorei (Bažnyčios g. 4, Šakiai LT71120, II aukštas).
Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2017 m. rugpjūčio 25 d. 15.00 val.
Paraiška su priedais pateikiama registruotu paštu arba pareiškėjo įteikiama asmeniškai. Kitais būdais (pvz., faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos. Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.
Papildoma informacija ir konsultacija teikiama tel.(8 345) 60 758, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  arba rajono savivaldybės 205 kabinete.

VVG informacija

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?