Kvietimas dalyvauti viešojoje konsultacijoje - „Atviros Vyriausybės partnerystė"

Siekdama atvirumo, skaidrumo ir pilietinės visuomenės įsitraukimo į valstybės valdymą, 2011 m. Lietuva prisijungė prie tarptautinės iniciatyvos „Atviros Vyriausybės partnerystė“ (angl. Open Government Partnership).
Šiuo metu už atvirumo iniciatyvas atsakingos institucijos įgyvendina jau trečiąjį Vyriausybės patvirtintą Lietuvos dalyvavimo Atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje dvejų metų veiksmų planą.
Šiuo metu rengiame tarpinę šio plano įgyvendinimo ataskaitą, kurioje atsispindi įsipareigojimų įgyvendinimo pažanga. Norėdami supažindinti visuomenę su ataskaita, sužinoti piliečių nuomonę ir gauti pasiūlymus dėl plano veiksmų įgyvendinimo paskelbėme viešąją konsultaciją: http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/atviros-vyriausybes-partnerystes-plano-igyvendinimo-konsultacija 
Kviečiame Jus susipažinti su ataskaitos apžvalga ir išreikšti savo nuomonę trumpoje apklausoje, kuri vyksta iki rugsėjo 24 dienos.

Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos inf.