Žinios – pamatiniai strategijos įgyvendinimo akmenys

01Spalio 6 d. (penktadienį) 13.00 val. A.Stulginskio universiteto 211 auditorijoje vyko seminaras „Inovacijos kuriant trumpąsias maisto tiekimo grandines“. Jis buvo skirtas visiems esamos ar numatomos verslo plėtros dalyviams: ūkininkams, verslininkams, kaimo bendruomenių atstovams ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Seminaras vyko parodos „Sprendimų ratas 2017“ metu. Jame dalyvavo ir Šakių krašto VVG pirmininkė Aušra Slidziauskienė ir VVG darbuotoja Grina Šnirpūnienė.
Seminaro moto: pelningų verslo nišų paieška ir inovacijų diegimas - privaloma šiuolaikiško ūkio išlikimo sąlyga.
Seminaro moderatoriai – ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centro vadovas Rimantas Čiūtas, taip pat ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė.
Aptarti klausimai: Ateities failai (dokumentų aplankai, kartotekos): kaip gyvensime po 50 metų; kaip gamintojai gali greičiau ir įvairesniais būdais pasiekti vartotoją; kaip bendradarbiaujant sukurti vietinę maisto sistemą; kokios gali būti vertės kūrimo inovacijos plėtojant biologiškai vertingų augalinių produktų trumpąsias maisto tiekimo grandines ir vietos rinkas?

02Mažės skirtumai tarp rajono centre ir pakraščiuose esančių kaimo vietovių. Įgyvendinant VPS bus siekiama vietos ekonomikos, bendruomeninio verslumo, aplinkosaugos, inovacijų skatinimo konsultuojant, suteikiant daugiau žinių ir finansinę paramą. Bus įgyvendinamos priemonės, užtikrinančios kaimo vietovių gyvybingumą, sprendžiant vietos ištekliais pagrįstų produktų pridėtinės vertės didinimo, maisto tiekimo grandinių, vietos paslaugų, atsinaujinančių energijos išteklių gamybos plėtojimo problemas.
Tai - viltingi pamąstymai, todėl šį laikotarpį turime ypač išnaudoti įžanginiams Vietos plėtros srategijos įgyvendinimo žingsniams. Mokymasis ir konsultacijos šiame etape yra aukso vertės parama. Tą aktyviu dėmesiu patvirtino seminaro dalyviai, ne tik su lektoriais dalindamiesi savo rūpesčiais, bet ir intensyviai bendraudami tarpusavyje bei numatydami tolimesnį bendradarbiavimą su prof. dr. V. Atkočiūniene.

VVG informacija

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?