Informacija apie Asociacijos įstatymo pakeitimus

Pagal įsigaliojusį Asociacijų įstatymą, asociacija yra vadinama savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“ ar kiti. Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Asociacijų įstatymo pakeitimai, kurie keičia atskaitomybės nuostatas. Keičiami Asociacijų įstatymo Nr.-1969 8,9,10,16 ir 17 straipsniai bei papildomas 101straipsnis.
Kviečiame susipažinti: https://www.e-ar.lt//

VVG informacija

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?