Vietos projektų administravimo išlaidos

Sausio 24 d. Žemės ūkio ministerijoje, vykusiame Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos stebėsenos komiteto posėdyje, pritarta siūlymui, kad kaimo bendruomenėms ir viešiesiems juridiniams LEADER programos pareiškėjams, būtų finansuojamos vietos projekto administravimo išlaidos!
Laukiame EK patvirtinimo ir ŽŪM taisyklių pakeitimų.

VVG informacija