NVO - neperkančioji organizacija?

Sausio 24 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko Lietuvos NVO tarybos posėdis, kurio metu buvo aptarta NVO – neperkančiųjų organizacijų statuso klausimas. Šiame svarstyme dalyvavo NMA, CPVA, ESF atstovai. VPT direktorė Diana VIlytė nuogąstavo, kad spaudžiant NVO sektorių vykdyti viešuosius pirkimus, yra žudoma pilietinė visuomenė. Nevyriausybinės organizacijos nedrąsiai išsiregistruoja iš NPO statuso, nes išsigąsta, kai pradėjus disponuoti viešosiomis lėšomis reikia vykdyti įvairius projektus. Vienos organziacijos įrodo, kad yra neperkančiosios, kitos – dėl drąsos nulenkia galvą ir lieka perkančiosiomis.
D. Vilytė akcentavo, kad pačios organizacijos turi nuspręsti ar jos yra PO, ar ne. Pagal juridinį statusą yra sunku pasakyti, nes jos visos yra labai skirtingos. Agentūros nuėjo lengviausiu keliu – kontroliuoti, nes taip saugiau. Skaidrumo galima siekti ir kitomis priemonėmis, ne tik griežtinant VP. Reikia supaprastinti viešųjų pirkimų taisykles ir nėra būtina, kad pirkimai būtinai būtų vykdomi vadovaujantis įstatymu. Vietos bendruomenės neatstovauja viešojo intereso, jos gina tik savo narių interesus.

Projektus administruojančių agentūrų požiūris šiuo klausimu yra skirtingas. CPVA žiūri į NVO palankiausiai ir jiems svarbiau pačios projekto veiklos ir pasiekti resultatai, ESFA taip pat žiūri palankiau, o NMA šią problemą užaštrina ir spaudžia visas NVO tiek, kiek gali.
Viešųjų pirkimų tarnyba pažadėjo, kad netrukus bus paruoštas dar vienas išaiškinimas apie NVO, kaip turinčių neperkančiųjų organizacijų statusą. Šiuo išaiškinimu LVBOS pasidalinsime su visomis bendruomenėmis.
Artimiausi metu LVBOS inicijuos susitikimą su Žemės ūkio ministru, NMA direktoriumi ir VPT direktore, kad šį klausimą kuo greičiau išspręsti ir kaimo bendruomenėms, nes susitikimuose dalyvaujantys darbuotojai yra tik vykdytojai ir mažai įtakoja sprendimus.

LVBOS informacija

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?