Projekto lėšomis Bliuviškiuose pastatytas informacinis foto stendas

Bliuviskiu stendasBliuviškių kaime yra gimusių ir gyvenusių šio krašto įžymių žmonių: čia gyvenęs ir žuvęs už Lietuvos laisvę Apolinaras Povilaitis, yra kunigo-istoriko Jono Totoraičio tėviškė, knygnešio-vargoninko Antano Švedo gimtinė, dviejų brolių kunigų Albino ir Broniaus Paltanavičių gimtinė, todėl bendruomenės narių susirinkime buvo nuspręsta išleisti informacinį foto stendą-žemėlapį pažymint šias vietoves bei kitą informaciją apie Bliuviškių kaimą. Bliuviškių bendruomenės centras 2018 metais Šakių krašto vietos veiklos grupei pateikė projektą „Bliuviškių kaimo savitumo išsaugojimas“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-1-5-2018, kurio vertė 3100,00 Eur, ir šiais metais sėkmingai įgyvendintas. Bliuviškių kaimo savitumo išsaugojimui sukurtas informacinis foto stendas-žemėlapis, kuris pastatytas gyvenvietės J.Totoraičio gatvės pradžioje prie Bliuviškių kaimo koplytstupio.

Parengė Bliuviškių bendruomenės centras

Zenklai

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?