Degutinės gyvenvietę puošia naujas stendas

StendasPraeitais metais Degutinės kaimo bendruomenės nariai susirinkimo metu pageidavo, kad būtų išsaugotos šio krašto įžymios vietovės: po karo likę bunkeriai, mokyklos, kaimo kapinės. Taip pat pateikta kita reikalinga informacija atvykstantiems turistams, svečiams, čia gyvenantiems ir aplinkinių kaimų gyventojams.
2018 m. Šakių krašto vietos veiklos grupei buvo pateikta vietos projekto „Degutinės kaimo kultūros savitumo išsaugojimas ir tradicijų puoselėjimas“ paraiška Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-1-3-2018. Projekto vertė 3342,00 Eur.
2019 m. liepos mėnesį šis projektas įgyvendintas, pastatytas informacinis foto stendas-žemėlapis apie Degutinės gyvenvietės ir esančių kaimų istorines vietas, kur nuo karo likę bunkeriai, pažymėtos buvusios pirmosios ir antrosios mokyklų skyriai, liuteronų ir katalikų kapinės, kryžiai bei žemėlapyje patalpinta kita informacija, susijusi su šio krašto istorija.

Parengė Degutinės kaimo bendruomenės centras

Bendruomenės centro pirmininkas Vytautas Legota

Zenklai

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?