Kviečiamas Projektų atrankos komiteto posėdis

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 20 d. 13.00 val. Šakių krašto VVG būstinėje (Gimnazijos g. 1, Šakiai) vyks Šakių krašto vietos veiklos grupės Vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Romualdos Matusevičienės vietos projekto „Išskirtinių turizmo ir proginių pramogų paslaugų sukūrimas Lekėčiuose ir jų pateikimas rinkai“ pagal VPS priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5 (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-3-2-2019) svarstymo;
2. Dėl UAB „Vailit“ vietos projekto „Unikalių paslaugų plėtra Šakių rajone“ pagal VPS priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5 (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-3-5-2019) svarstymo;
3. Dėl MB „Brandi mėsa“ vietos projekto „Mėsos brandinimo cechas diegiant novatoriškas technologijas ir kuriant darbo vietas“ pagal VPS priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5 (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-3-6-2019) svarstymo;
4. Dėl MB „Briedlentė“ vietos projekto „Medžio apdirbimo cecho sukūrimas Bizierių kaime“ pagal VPS priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5 (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-3-9-2019) svarstymo;
5. Dėl UAB „Kartai“ vietos projekto „Įmonės modernizavimas ir veiklų plėtra“ pagal VPS priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5 (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-3-4-2019) svarstymo.

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?