Vyks valdybos posėdis

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 20 d. 14.00 val. Šakių krašto vietos veiklos grupės būstinėje (Gimnazijos g. 1, Šakiai) vyks Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Pirminės žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir rinkodaros plėtra Marijampolės regiono kaimo vietovių VVG ir vietos veiklos grupės „Biebžos fondas“ teritorijose“ vykdymo;
2. Dėl Šakių jaunimo sąjungos „Apskritasis stalas“ nario mokesčio mokėjimo;
3. Dėl informacijos pateikimo UAB „Atmeta“ projekto klausimais;
4. Dėl informacijos pateikimo VšĮ „PRIC“ projekto klausimais;
5. Kiti klausimai.

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?