Šakių rajono „Krašto aukso“ nominantai

krašto auksas2Lietuva garsėja savitomis ir unikaliomis asmenybėmis, kurios yra unikalios tarsi gintaro kruopelytės. Unikalūs ir šių asmenybių vykdomi projektai gerinantys Lietuvos žemės ūkį, gyvenimo kokybę kaimuose bei mažuose miesteliuose. Sėkmingai vykdomi Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. projektai – pamatas kuriant šių dienų ir ateities kartų gerovę – juk kaime gyventi gera.
Žemės ūkio ministerijos inicijuotas konkursas ir dešimties renginių ciklas „Krašto auksas“ vasario mėnesį vyksta Lietuvos apskrityse 2019 metų Mažosiose Lietuvos kultūros sostinėse. Vasario 16 dieną, Liudvinave buvo apdovanoti šio konkurso Marijampolės apskrities 9 nugalėtojai.
Tarp jų Šakių rajono nugalėtojai:
Briedžių bendruomenės centro projektas ,,Kūrybinė stovykla Briedžių krašto jaunimui ir vietos gyventojams“ Nr. ŠAKI-LEADER-1A-J-1-14-2018. Organizuojant stovyklą buvo siekiama supažindinti jaunimą su senaisiais amatais, Lietuvos tautodailės tradicijomis ir moderniuoju menu, įtraukiant jaunimą bendrai veiklai kartu su kitų amžiaus grupių atstovais, skatinant savitarpio pasitikėjimą, telkti ir aktyvinti bendruomenę, ieškant įvairesnių bendradarbiavimo būdų, stiprinančių bendruomenės narių sutelktumą. Projekto vertė 10 526,22 Eur. Projektas teiktas pagal “Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos” II prioriteto “Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas” priemonę “Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą”.

krašto auksas 1Griškabūdžio bendruomenės centro projektas „Griškabūdžio miestelio kultūros savitumo išsaugojimas“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-1-7-2018. Griškabūdiečiai šio projekto lėšomis stengėsi išsaugoti Griškabūdžio miestelio etninį kultūros savitumą pritaikant turistinių paslaugų teikimui. Projekto metu išleido lankstinukus, Griškabūdžio miestelio viešąsias erdves papuošė informaciniai lauko stendai - lentelės. Prie lankytinų vietų ir skulptūrų pastatytos informacinės lentelės, jose tekstas pateiktas trimis kalbomis. Lankstinukai ir lentelės – puiki informacija apie Griškabūdį ne tik turistams iš Lietuvos, bet ir užsieniečiams. Projekto vertė 2480,50 Eur. Projektas teiktas pagal “Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos” II prioriteto “Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas” priemonę “Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą”.
Abiems projektams finansavimą skyrė Šakių krašto vietos veiklos grupė, todėl labai džiaugiamės kartu su nugalėtojais.
Džiaugiamės, kad savo entuziazmu bei idėjomis sugebate „užkrėsti” ir kitus. Smagu, kad tai davė tokius rezultatus, kurie džiugina visą rajono bendruomenę. Manome, kad bet koks darbas nebus padarytas iki galo, jeigu į jį nebus įdėta dalelė širdies. O būtent širdies į šiuos projektus, turinčius išliekamąją vertę, įdėta tikrai daug. Šį kartą apdovanoti tik nugalėtojai, tačiau tokių projektų ir jų įgyvendintojų, kuriems norėtųsi tvirtai paspausti ranką ir nuoširdžiai padėkoti, tikrai yra ir tikimės dar bus.

VVG informacija

Zenklai

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?