Unikalių paslaugų plėtra Šakių rajone

UAB VailitNacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. BR1-416 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos plėtros būdu, administravimo taisykles, sąrašo patvirtinimo“ skirta parama UAB „Vailit“ vietos projektui „Unikalių paslaugų plėtra Šakių rajone“ įgyvendinti. Paramos suma iki 55 418,00 Eur (t. y. 70 proc.) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų be PVM. Paramą sudaro šios lėšos: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) lėšos iki 47 105,30 Eur, t. y. iki 85 proc. paramos sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos iki 8 312,70 Eur, t. y. iki 15 proc. paramos sumos. Vietos projekto vykdytojas prisideda: 3 560,38 Eur nuosavomis piniginėmis lėšomis ir 30 000,00 Eur skolintomis lėšomis.
Vasario 17 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis ir UAB “Vailit” direktorius Lukas Litinskas pasirašė 3-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį pagal priemonę "Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Įgyvendinus šį projektą bus įsteigta ir praplėsta unikali poilsio ir laisvalaikio paslaugų teikimo bazė, sukurtos dvi darbo vietos. Panaudojant numatytas projekto lėšas bus įsigyta virtualios realybės simuliatoriai su kompiuterine įranga, elektros generatoriai, transporto priemonė ir priekaba.

VVG informacija

Zenklai

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?