Pasirašytos dar dvi sutartys

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. BR1-12 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos plėtros būdu, administravimo taisykles, sąrašo patvirtinimo“ skirta parama UAB „ Kartai“ vietos projektui „Įmonės modernizavimas ir veiklų plėtra“ įgyvendinti. Paramos suma iki 120 000,00 Eur (t. y. 50 proc.) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų be PVM. Paramą sudaro šios lėšos: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) lėšos iki 102 000,00 Eur, t. y. iki 85 proc. paramos sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos iki 18 000,00 Eur, t. y. iki 15 proc. paramos sumos. Vietos projekto vykdytojas prisideda: 210 000,00 Eur skolintomis lėšomis, 399,58 Eur iš vietos projekte vykdomos veiklos gautinomis lėšomis ir 80 000,00 Eur gautinomis paramos lėšomis, kai vietos projektas įgyvendinamas ne vienu etapu.
UAB „Kartai“ numato vykdyti maitinimo bei apgyvendinimo paslaugų veiklą kultūros paveldo objekte – Gelgaudiškio dvare. Kad būtų galima teikti numatytas paslaugas, reikalinga atlikti dvaro patalpų kapitalinį remontą, bei įsigyti baldų ir buitinės technikos veiklos vykdymui. Projekto metu bus sukurtos keturios naujos darbo vietos VVG teritorijos gyventojams.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. BR1-416 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos plėtros būdu, administravimo taisykles, sąrašo patvirtinimo“ skirta parama Romualdos Matusevičienės vietos projektui „Išskirtinių turizmo ir proginių pramogų paslaugų sukūrimas Lekėčiuose ir jų pateikimas rinkai“ įgyvendinti. Paramos suma iki 48 000,00 Eur (t. y. 70 proc.) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų be PVM. Paramą sudaro šios lėšos: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) lėšos iki 40 800,00 Eur, t. y. iki 85 proc. paramos sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos iki 7 200,00 Eur, t. y. iki 15 proc. paramos sumos. Vietos projekto vykdytojas prisideda 34 635,21 Eur nuosavų piniginių lėšų.
Projekto lėšos bus naudojamos garso ir vaizdo projekcijų sistemos reikalingos muzikinių vaizdo projekcijų kūrimui vandens lašelių ekrane įsigijimui. Įsigyta įranga bus naudojama sukurti paslaugos teikimui skirtas muzikines vaizdo ant vandens lašelių ekrano projekcijų programas: asmeninėms šventėms 30 ir 60 minučių trukmės bei miestų, miestelių, įmonių šventėms 40 ir 80 minučių trukmės, kurios bus orientuotos skirtingiems vartotojų segmentams. Paslaugos mobilumu bus paremtas paslaugos „eksportas“ už VVG teritorijos ribų, o jo naudojimas vietiniuose dvaruose, kultūros renginiuose, kitose rajoną pristatančiose vietose kurs pridėtinę vertę Šakių turizmo įvaizdžiui. Projekto metu bus sukurti 1,5 naujų darbo vietų .
Vasario 27 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis, UAB “Kartai” direktorė Aurelija Aldonytė ir Romualda Matusevičienė pasirašė 3-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis pagal priemonę "Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

VVG informacija

Zenklai

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?