Gautos trys vietos projektų paraiškos

Nuo 2020 m. sausio 22 d. 8.00 val. iki 2020 m. vasario 26 d. 15.00 val. potencialūs paraiškų teikėjai turėjo galimybę 5 kvietimo metu teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016–2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau –VPS) visas septynias priemones.
Šio kvietimo metu gautos tik trys paraiškos.

  1. Pagal VPS priemonę „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 gauta Lekėčių bendruomenės moterų klubo paraiška vietos projektui „Senųjų Lekėčių fotografijų lauko paroda“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-K-5-1-2020. Šio projekto metu bus atrinktos senosios Lekėčių krašto nuotraukos, jos retušuojamos, skenuojamos ir atspausdinamos ant stendų, kurie bus sumontuoti Lekėčių miestelio centre, įrengiant lauko fotografijų parodos alėją.
  2. Pagal VPS priemonę „Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 gauta Voniškių kaimo bendruomenės centro paraiška vietos projektui „Maitinimo paslaugų teikimas“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-D-5-2-2020. Įgyvendinus projektą bus pradėta teikti išvežamo maisto teikimo paslauga Šakių krašto VVG teritorijos gyventojams. Šiuo projektu bus sukurta 1 darbo vieta kaimo gyventojams.
  3. Pagal VPS priemonę „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 gauta Briedžių bendruomenės centro paraiška vietos projektui „Kūrybinė stovykla-pleneras „Briedžių dirbtuvės“ vietos jaunimui ir vyresniems Briedžių krašto gyventojams“ Nr. ŠAKI-LEADER-1A-JV-5-3-2020. Šio projekto metu organizuojamos 5 dienų kūrybinės stovyklos-plenero „Briedžių dirbtuvės“ metu jaunimas bei vietos gyventojai bus supažindinami su verslo įmonėmis, užsiimančiomis medžio apdirbimu, baldų gamyba, medžio drožyba, senaisiais amatais, šakočio gamyba, Lietuvos tautodailės tradicijomis ir moderniuoju menu.

VVG informacija

Zenklai

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?