Diskusijos, pokalbiai, o kur sprendimai?

Jau ne pirmą kartą Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkas ir darbuotojai susitinka su Šakių rajono savivaldybės valdžios atstovais dėl PVM kompensavimo būtinybės iš savivaldybės biudžeto bendruomeniniuose projektuose.
Kovo 12 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės atstovai, bendruomenių, pateikusių vietos projektus ir planuojančių pateikti, pirmininkai arba atstovai, Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Darius Jakavičius, biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Egidija Grigaitienė susirinko pokalbiui dėl PVM kompensavimo bendruomeniniuose projektuose.
Bendruomenės, rašydamos bendruomeninio verslo projektus, planuoja įsisavinti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, kurios sudaro 95% viso projekto vertės be PVM. Bendruomeninis verslas skiriasi nuo privataus verslo, nes bendruomeninis verslas yra laikomas socialinio verslo forma, kurios pagrindinis tikslas tenkinti vietos bendruomenės viešuosius poreikius ir spręsti bendruomenei aktualias socialines problemas. Versle akcentuojamos pajamos, o bendruomeniniame versle gautos pajamos investuojamos į pačių bendruomenės žmonių gerovę. Bendruomeninis verslas kaimui naudingas ne tik tuo, kad bendruomenė turi lėšų sau ir sukuriama darbo vietų, bet šis verslas gali sustiprinti jame dirbantį žmogų. Ir tai yra naujovė Šakių rajone, pavyzdžių tenka dairytis kitur.

Pateikusios projektus bendruomenės susiduria su lėšų poreikiu PVM kompensavimui. Visiems yra žinomas Šakių rajono Verslo plėtros tarybos siūlymas kompensuoti PVM iš savivaldybės biudžeto suteikiant beprocentę paskolą. Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos pirmininkė Grina Šnirpūnienė ir bendruomenių pirmininkai teigia, kad jų kuriami verslai yra maži, jie turės patys išsilaikyti save, t.y. darbuotoją, o gauti tiek pajamų, kad galėtų grąžinti paskolą yra neįmanomas dalykas. Bendruomeninis verslas nėra biznis, kaip tai mano rajono verslininkai ir mato bendruomenes kaip konkurentus. Pajudėjus pirmiesiems bendruomenių projektams, manoma, atsiras ir daugiau aktyvių bendruomenių, teikiančių verslo projektus, ir Šakių krašto vietos veiklos grupės strategijos lėšos būtų naudojamos. Nepavykus gauti PVM kompensavimui negrąžintinų lėšų, manoma, kad didžioji dalis bendruomenių nedalyvaus šio laikotarpio strategijos verslo priemonių įgyvendinime. Šios strategijos pinigų įsisavinimas ir ateinančio laikotarpio planavimas didžiąja dalimi priklausys nuo dabartinių rajono valdžios sprendimų. Šie sprendimai parodys, ar bus sustiprintos bendruomenės, ar jų veikla bus visiškai susilpninta, o svarbiausia – ar ateis fondų lėšos į mūsų rajoną.
Tikimės, kad tarybos nariai įsiklausys į bendruomenių argumentus ir supras bendruomeninio verslo svarbą bei priims sprendimą kompensuoti PVM be papildomų įsipareigojimų.

VVG informacija

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?