Artėja sutarčių pasirašymai

vertinimasŠakių krašto vietos veiklos grupei 4 Kvietimo teikti vietos projektus metu buvo pateiktos šešios paraiškos. Nacionalinės mokėjimo agentūros atrankos komitetus pasiekė tik keturių paraiškų vertinimo ataskaitos. Atrankos komiteto posėdžiai Agentūroje vyksta kiekvieną savaitę, kuriuose svarstomi projektai, pateikti iš įvairių Lietuvos regionų vietos veiklos grupių.
Šiuo metu teigiamo įvertinimo jau sulaukė Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centro vietos projektas „Vietos bendruomenei skirtų sveikatingumo ir terapijos paslaugų plėtra“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-D-4-1-2019 ir Lekėčių bendruomenės asociacijos vietos projektas „Lekėčių bendruomenės mobilus plaukiojantis fontanas“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-D-4-5-2019. Šiems pareiškėjams, pateikus reikiamą informaciją, bus ruošiamos projekto vykdymo sutartys.
Agentūros sprendimo laukia Vaclovo Jurgučio įmonės vietos projektas „Medienos apdirbimo cecho adresu Kęstučio g. 55, Daukantiškių k., Šakių r. sav. modernizavimas“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-4-2-2019 ir MB Kūrybos studija „Virsmas“ vietos projektas „Kūrybos studijos „Virsmas“ plėtra diegiant inovacijas ir kuriant darbo vietas“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-4-3-2019.
Įgyvendinus minėtus projektus, bus sukurtos naujos darbo vietos Šakių rajono gyventojams.
5 Kvietimo teikti vietos projektus metu buvo pateiktos trys paraiškos. Į Agentūrą svarstymui išsiųsta jau viena vertinimo ataskaita, tai Lekėčių bendruomenės moterų klubo vietos projekto „Senųjų Lekėčių fotografijų lauko paroda“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-K-5-1-2020. Dar ruošiama siųsti Briedžių bendruomenės centro vietos projekto „Kūrybinė stovykla-pleneras „Briedžių dirbtuvės“ vietos jaunimui ir vyresniems Briedžių krašto gyventojams“ Nr. ŠAKI-LEADER-1A-JV-5-3-2020 vertinimo ataskaita. Šiems projektams skiriama parama iki 10 000,00 Eur, todėl sutartys nėra sudaromos, o ir įgyvendinus juos, nebus sukurtos darbo vietos. Tai įvairių veiklų organizavimo projektai.

VVG informacija

Zenklai