Pirmasis startas

parama1Lekėčių bendruomenės moterų klubas 5 kvietimo metu 2020 m. vasario 27 d. pateikė vietos projekto „Senųjų Lekėčių fotografijų lauko paroda“ paraišką. Projektas pateiktas pagal prioriteto Nr. 2 „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“ VPS priemonę „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“. Projekto metu bus aktyvinamos vietos organizacijos, gyventojai surinkti senąsias, istorines Lekėčių krašto fotografijas. Įkurta šių fotografijų lauko parodos alėja prisidės prie Lekėčių krašto, vienos seniausių zanavykų vietovės identiteto išsaugojimo ir viešinimo, didins potencialių turistų ir svečių skaičių, besidominčių lankomais objektais Zanavykijoje, skatins ir vietinių žmonių, jaunimo, didesnį domėjimąsi savo krašto istorija. Projekto lėšomis bus sukurtas naujas traukos objektas „Lauko parodos alėja“, išsaugantis istorines Lekėčių krašto fotografijas, skatinantis didžiavimąsi savo kraštu, plėtojantis vietos turizmą.
Idėjos sumanytojai sėkmingai įveikė vertinimo etapus, gavo NMA direktoriaus pavaduotojo 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo patvirtinimą, kad šiam projektui įgyvendinti skiriama iki 4 824,00 Eur dydžio parama. Tai pirmasis, gavęs finansavimą, 5 kvietimo vietos projektas.
Lekėčių bendruomenės moterų klubas turės pasistengti, kad būtų pagaminta 10 vnt. stendų su senosiomis Lekėčių krašto fotografijomis, suorganizuotas lauko fotografijų parodos atidarymo renginys 2020 m. liepos 18 d. tradicinės miestelio šventės „Mėlynių festivalis“ rytinės programos metu.
Linkime sėkmingo darbo ir gražių rezultatų.

VVG informacija