Baigėsi Kvietimo Nr. 6 paraiškų surinkimo laikotarpis

Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 metu, vykusio laikotarpiu nuo 2020 m. birželio 30 d. iki 2020 m. rugpjūčio 6 d., gauta 17 vietos projektų paraiškų:
VPS priemonėje „ Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“, kodas LEADER-19.2-SAVA-4 gautos 2 paraiškos;
VPS priemonėje „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 gautos 4 paraiškos;
VPS priemonėje „Zanavykų krašto produktų ir tradicinių amatų integravimas į turizmo plėtrą“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 gauta 1 paraiška;
VPS priemonėje „Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių energijos išteklių gamyba“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 gauta 1 paraiška;
VPS priemonėje „Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 gautos 3 paraiškos;
VPS priemonėje „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 gautos 6 paraiškos.
Vadovaujantis vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544, 85.1. p., per 20 darbo dienų terminą nuo paraiškų surinkimo pabaigos bus atliekamas projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas (įskaičiuojant prašymų pašalinti trūkumus siuntimo laiką).

VVG informacija

Zenklai

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?