Baigėsi Kvietimo Nr. 7 paraiškų surinkimo laikotarpis

Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 metu, vykusio laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 29 d. iki 2020 m. spalio 29 d., gauta 13 vietos projektų paraiškų:
VPS priemonėje „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-3 gauta 1 paraiška;
VPS priemonėje „ Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“, kodas LEADER-19.2-SAVA-4 gautos 2 paraiškos;
VPS priemonėje „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 gautos 2 paraiškos;
VPS priemonėje „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 gautos 8 paraiškos.
Vadovaujantis vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544, 85.1. p., per 20 darbo dienų terminą nuo paraiškų surinkimo pabaigos bus atliekamas projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas (įskaičiuojant prašymų pašalinti trūkumus siuntimo laiką).

VVG informacija

Zenklai

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?