Organizuojamas virtualus valdybos posėdis

Kadangi 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuo 2020 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas ir pagal nutarimo 2.2.8. p. „draudžiami visi viešose vietose, atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami <...> tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku“, todėl, vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento (2016 m. kovo 4 d. redakcija, patvirtinta Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 2) V skyriaus „Virtualūs valdybos posėdžiai“ 26 p. organizuojamas virtualus valdybos posėdis.
Laiko trukmė, per kurią valdybos nariai turi pareikšti savo nuomonę ir balsuoti svarstomu klausimu yra nuo 2021 m. sausio 25 d. iki 2021 m. sausio 29 d. (5 darbo dienos). Valdybos nariai savo nuomonę svarstomu klausimu pareiškia bei balsuoja el. paštu.
DARBOTVARKĖ:
Dėl metinės vietos plėtros strategijos už 2020 metus svarstymo ir tvirtinimo.

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?