MB „Hidromelsta“ baigia įgyvendinti projektą “MB „Hidromelsta“ verslo naujų paslaugų plėtra”

MB „Hidromelsta“ baigia įgyvendinti projektą “MB „Hidromelsta“ verslo naujų paslaugų plėtra” (ŠAKI-LEADER-6A-D-7-4-2020). Projektas vykdomas pagal VPS I prioriteto priemonę „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10). Tai be partnerių vykdomas Bendruomeninio verslo projektas, kuris pretendavo į 60 000,00 eurų paramą.
Projekto tikslas – plėtoti konkurencingą smulkųjį verslą Šakių rajone ir teikti kraštovaizdžio formavimo bei aplinkos tvarkymo paslaugas kaimo gyventojams.
Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti aplinkos tvarkymui skirtą įrangą (ekskavatorinį krautuvą – 1 vnt.).
2. Įsigyti kraštovaizdžio projektavimui skirtą įrangą (nešiojamą kompiuterį – 1 vnt.).
3. Įdarbinti ekskavatoriaus mašinistą (1 etatas) ir projektų vadovą (1 etatas).
Laukiamas rezultatas. Įgyvendinus projektą „MB „Hidromelsta“ verslo plėtra“, numatoma plėtoti paslaugas, skirtas kraštovaizdžio projektavimui, aplinkos sutvarkymui ir priežiūrai – projektinės dokumentacijos rengimą, derinimą, kraštovaizdžio formavimą, gerbūvio sutvarkymo darbus, tvenkinių kasimą, melioracijos griovių, kelių sutvarkymą ir priežiūrą. Numatoma teikti paslaugas nuo pradinės idėjos iki pilno įgyvendinimo – bus teikiamos tiek projektavimo, dokumentacijos rengimo, leidimų derinimo paslaugos, tiek aplinkos sutvarkymo paslaugos. Esant poreikiui, klientai galės pasirinkti ir vieną iš šių paslaugų atskirai – arba kraštovaizdžio projektavimo paslaugą, arba aplinkos sutvarkymo paslaugą.
Šiandien projekto rengėjas Ričardas Dabašinskas pasakoja artėjantis prie formaliosios projekto dalies pabaigos, tvarko paskutinius dokumentus, bendrauja su Šakių VVG specialistais, rengiasi įvykdyti likusius projekto reikalavimus ir sako, kad tik tada galės džiaugtis savųjų darbų startu! Darbų, kuriems vykdyti ir skirta projekto metu įsigyta įranga - ekskavatorinis krautuvas ir nešiojamas kompiuteris. Nors naujasis ekskavatorinis krautuvas jau bandomas, jau dirba, bet naujos technikos galimybės pradžioje yra ribojamos eksploatacinių reikalavimų. Tačiau ir šiandien, anot R. Dabašinsko, svarbu jausti ir žinoti, kad nauja technika yra nauja! Tikėtina, kad ji nepaves… Todėl ekskavatoriaus mašinistas jau įdarbintas. Projektų vadovo įdarbinimo klausimas sprendžiamas.
Projektų vykdymo patirties turintis R. Dabašinskas sako, kad nors VVG projektą vykdo pirmąjį kartą, su visais sunkumais, naujais iššūkiais susitvarkyti galima, jei tik žinai, kokį tikslą turi, ko nori, ko sieki ir kuriame kely matai savojo darbo, savojo verslo plėtros galimybes. Savam tikslui – teikti kraštovaizdžio formavimo bei aplinkos tvarkymo paslaugas – kokybiškai ir žymiai greičiau atlikti reikalingam įrankiui - ekskavatoriniam krautuvui – įsigyti kelias ir buvo VVG projektas.
Sėkmės Ričardui darbuose, o jo klientams – greitų ir kokybiškų paslaugų bei pasitikėjimo, kad ir visai šalia yra žmonės, galintys kompetentingai atlikti bet kokį darbą!!!

Ričardą Dabašinską kalbino Rima Rauktienė

Zenklai

 

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?