VšĮ „PRIC“ įgyvendina projektą “Zanavykų krašto kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, kuriant dokumentinius filmus”

VšĮ „PRIC“ įgyvendina projektą “Zanavykų krašto kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, kuriant dokumentinius filmus” (ŠAKI-LEADER-6B-KV-6-2-2020). Projektas vykdomas pagal VPS II prioriteto priemonę ,,Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą” (KODAS LEADER-19.2-SAVA-4).
Pareiškėjas VšĮ „PRIC“ projektą vykdo kartu su partneriais - VšĮ "Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras", viešoji įstaiga ir Zanavykų muziejus, biudžetinė įstaiga.
Tai ne pelno projektas, kurio vykdymui planuojama paramos suma 9 975,00 eurų (be PVM).
Projekto tikslas.
Užtikrinti Zanavykų krašto identitetą, skatinant kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą, įprasminant krašto kultūros ir istorijos palikimą dokumentiniuose filmuose, skirtuose pristatyti Zanavykų kraštą.
Projekto uždaviniai:
1. Sukurti 3 reprezentacinius videofilmus, „Zanavykai“, kurie pristatytų Zanavykų kultūrą, tradicijų išsaugojimą ir tęstinumą, įtraukiant Šakių krašto dvarų istorijas ir palikimus, sudarytą iš dalių:

1.1.Filmas iki 10:00 min. trukmės. Jame turi atsispindėti Zanavykų kultūra, tradicijos, Šakių krašto dvarų istorija, palikimas, kulinarinis paveldas.
1.2.Filmas iki 60 sek. trukmės. Jame atsispindės Šakių rajono dvarų palikimas.
1.3 Filmas iki 30 sek. trukmės. Tai 1.1 punkte įvardinto filmo trumpinys.

Laukiamas rezultatas.
3 reprezentaciniai videofilmai, pristatantys Zanavykų kraštą ir kviečiantys į jį atvykti.
Ir štai kūrybinė grupė apsilankė Zanavykijoj. Ne vieną kartą, ir ne vieną valandą jie dairėsi po gražiausius ir įdomiausius mūsų krašto kampelius, lankėsi piliakalniuose ir koncertuose, žvalgėsi po dvarus ir muziejus, dalyvavo edukacijose ir ragavo gardėsius, klausėsi jaunųjų kanklininkų grojimo ir stebėjo Kidulių dvaro šokius... Ir dar daug daug dalykų, kurie sužavėjo filmo kūrėjus ir kurie jų dėka sugulė į ilgą ilgą įrašą... O jį reikės peržiūrėt, trumpint, karpyt ir.... palikt tik 10 min. Toks filmas taps Zanavykiją reprezentuojančiu filmu, nes jame bus viskas, kuo turtingas mūsų kraštas.
Linkime kūrybinei grupei sėkmės! Lauksime filmo ir jau tada su unoru rodysim jį visiems!

Šakių krašto VVG informacija

 

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?