Griškabūdžio bendruomenės centras, asociacija baigia projektą “DEGTUKAI. Sienų Meno Festivalis”

Griškabūdžio bendruomenės centras, asociacija baigia projektą “DEGTUKAI. Sienų Meno Festivalis” (ŠAKI-LEADER-1A-J-6-17-2020).
Projektas buvo vykdomas pagal VPS II prioriteto priemonę ,,Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą” (KODAS LEADER-19.2-SAVA-9).
Tai ne pelno projektas, kurį Griškabūdžio bendruomenės centras, asociacija vykdė kartu su partneriais - asociacija „Šaltmiros gyvenimo mokykla“ ir biudžetine įstaiga Šakių rajono Griškabūdžio gimnazija. Projekto vykdytojai projekto įgyvendinimui buvo nusimatę 5989,00 eurų paramą.
Projekto tikslas - skatinti jaunimo verslumą, savanorystę, lavinti meno suvokimą ir savitarpio pasitikėjimą, pažvelgiant į krašto istoriją jaunimo akimis per meno prizmę.
Projekto uždaviniai:

  1. Paruošti pastato, esančio Rygiškių g. 1, Griškabūdyje, sienas tapybai.
  2. Įsigyti priemones, reikalingas projekto įgyvendinimui: medžiagas, įrankius ir apsauginius šalmus.
  3. Organizuoti 7 dienų festivalį „DEGTUKAI. Sienų Meno Festivalis“ 21 jaunam asmeniui iš trijų seniūnijų: Griškabūdžio, Žvirgždaičių ir Barzdų.

Kaip bendruomenės centro pirmininkė Agnė Paškauskienė ir sakė - įdomiausi dalykai prasidės ir vyks liepos mėnesį. Kaip buvo planuota, taip ir įvyko – liepos 12-18 dienomis suorganizuotas 7 dienų festivalis 21 jaunam asmeniui su didžiausiu darbų, rūpesčių, pastangų, emocijų, įspūdžių ir visokių kitokių išgyvenimų bei patirčių bagažu! Šios dienos ir buvo skirtos kūrybiškai mąstyti, tobulinti socialinius bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bei ryšius, dirbti komandoje, lavinti vaizduotę, meno ir grožio supratimą ir plėsti savo žinias! Štai ŽINIOS buvo labai svarbu! Nes pagrindiniu virtęs akcentas – tai kalbininko, bendrinės lietuvių kalbos tėvo – Jono Jablonskio – gyvenimas, darbas, jo siekiai, mintys bei kiti gyvenimo akcentai turėjo suformuoti kiekvienam iš projekte dalyvavusių „jaunųjų dailininkų“ tikrą pagarbą mūsų krašto šviesuoliui! Jono Jablonskio atvaizdas ant pastato Griškabūdyje, Rygiškių gatvėje Nr.1 nuo šiol sutiks kiekvieną Griškabūdžio svečią, pravažiuojantį ar vietos žmogų! Festivalio dalyviai pastato sienas padengė neryškiais žemės spalvų piešiniais, kuriuose atsispindi kalbininko Jono Jablonskio sugalvoti žodžiai, tokie kaip ,,degtukai” ir kažkada jo pasakytos frazės, taip pat stilizuotuose piešiniuose atvaizduojami ir kai kurie daiktai, turėję ryšį su Jonu Jablonskiu.

Visos įsigytos medžiagos ir būtiniausios priemonės - 25 apsauginiai šalmai, 20 pakuočių lauko sienoms skirtų dažų po 10 litrų, 11 pakuočių giluminio grunto po 10 litrų ir 80 vienetų įvairių žemės spalvų aerozolinių dažų – buvo panaudoti kiekvienos dienos įdomiam, prasmingam ir išliekamąją vertę turinčiam darbui. O dažai, tarsi vanduo, tekėjo akimirksniu, nes, anot organizatorių, ir paskaičiuoti nebuvo lengva – kiek ko reikės! Bet viskas įvyko!!! Darbai baigti!
Šiandien festivalio ,,DEGTUKAI. Sienų Meno festivalis” uždarymas! Susirinko projekto organizatoriai – vykdytojai, sugūžėjo dalyviai, suėjo pagalbininkai, atvyko svečiai… Ir visi, visi iki vieno, džiaugėsi festivalio darbų rezultatu! Nesidžiaugti ir neįmanoma!
Gyvenimo mokyklos įkūrėja Eglė Tamulytė nuoširdžiai dėkojo visiems už visokiausią indėlį, o jos kūno kalba išdavė, jog ji labai laiminga! Laiminga darbų rezultatu ir ryšiu tarp žmonių! Eglė sakė – taip bendraudami ir bendrai kurdami mes stiprinam tarpusavio ryšį – su kiekvienu bendruomenės žmogumi, o tame yra jėga! Paklausta, kas ir kaip sugalvojo tokį projektą, Eglė kartu su bendruomenės centro pirmininke Agne atsakė, jog čia tiesiog taip gavosi… O Eglė dar ir papildė sakydama – na aš tiesiog jaučiu, kad čia to reikia!
Bendruomenietė ir Žvirgždaičių seniūnė Giedrė Snudaitienė, bendravusi su jaunaisiais dalyviais ir vykusi kartu su jais į Jablonskynę, džiaugėsi jų smalsumu, domėjimusi Jono Jablonskio biografija, jo darbais, sakė – laimingi mes Griškabūdyje, kad turime entuziastų, kaip Eglė, kurie geba suburti, užburti ir nuveikti ne tik akiai, bet ir dūšiai malonių darbų!
Seniūnas Saulius Naumavičius, padėjęs pagal galimybes visokiuose darbuose, tepasakė – neatpažįstu Griškabūdžio! Jis pasikeitęs ir tai nuostabu! Senas nenaudojamas pastatas įgavo tvarkingą ir prasmingą veidą.
Bendruomenės centro pirmininkė Agnė Paškauskienė džiaugėsi bendryste, žmonių pagalba šiuose darbuose pagal kiekvieno galimybes (nes juk reikėjo daug ir techninių darbų nudirbti, pastolius statyti, saugumą užtikrinti), ir sakė, kad kartu su Egle turi rimtų planų ir ateičiai. Dar pasidžiaugė ir tuo, jog iš VVG lėšų vykdomą projektą įgyvendinti labai padeda ir patys VVG specialistai. Tada ir dirbti ūpo yra daugiau.
Eglės mama Ilona Tamulienė dėkojo dukrai už aktyvumą, idėjas, drąsą ir ryžtą. Džiaugėsi besikeičiančiu Griškabūdžio įvaizdžiu ir jaunaisiais menininkais, kurie tiek daug jėgų įdėjo bendram rezultatui siekti ir pasiekti!
Eglė su mama padrąsino jaunus žmones ir šiandien visiems susirinkusiems pasirodyti pakvietė jaunuosius talentus iš viso dalyvių būrio – viena mergaitė darė špagatą ir gimnastinius triukus, kita mergaitė skaitė savo eiles ir šoko, trečia pademonstravo turkų kalbos žinias…O Dailės akademijos pirmo kurso studentė Giedrė dėkojo Eglei už iš jos Gyvenimo mokyklos gautas gyvenimo pamokas pilnąja to žodžio prasme!
Baigėsi festivalio uždarymo šventė. Stalai nukloti saldumynais ir vaisiais. Griškabūdžio bendruomenės žmonės pasidalino padėkomis ir jautriais žodžiais… Jaunimėlis dar liko pasidžiaugti… O ant seno namo sienų visam laikui liko įamžinta išmintis, istorija, lietuvių kalba… Och, kad viskas liktų tikrai visam laikui…
O skirstydamiesi žmonės juokavo – senų pastatų yra daug… Gal čia gali tapti tradicija? Ar Griškabūdžio ženklu? Gal… Net Vido Bareikio dainoj, pagal kurią viena mergaitė šiandien šoko, skambėjo žodžiai: juk gyvenimas tik vienas, išpaišysim visas sienas, su spalvom, kurias pati suradai… Pati atradai… Pati sumaišei…
Linkėjimas paprastas – pieškim prasmingus dalykus spalvom, kurias surandam patys…
Širdingiausiai sėkmės ir naujų projektų!

Dalyvius kalbino Rima Rauktienė

Zenklai

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?