Nijolė Šalonikienė įgyvendina projektą „Sulčių spaudyklos įrengimas Šakių rajone“

Nijolė Šalonikienė įgyvendina projektą „Sulčių spaudyklos įrengimas Šakių rajone“ (ŠAKI-LEADER-6A-D-7-5-2020). Projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto priemonę „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ (KODAS LEADER-19.2-SAVA-10).
Tai pelno projektas, kurį Nijolė Šalonikienė įgyvendina be partnerių ir pretenduoja į 60000,00 eurų paramą.
Projekto tikslas - pradėti kaulavaisių ir uogų sulčių spaudyklos veiklą, siekiant skatinti verslumą bei kaimo gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų teikimą Šakių krašto VVG teritorijoje – Girėnuose.
Projekto uždaviniai:

  1. Įdiegti modernią nukaulinimo ir sulčių spaudimo gamybinės linijos įrangą;
  2. Prie gamybinio pastato pastatyti 100 m2 trinkelėmis išklotą aikštelę žaliavų iškrovimui bei gatavos produkcijos pakrovimui;
  3. Siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą, įdiegti vandens pašildymo sistemą su saulės kolektoriumi.

Laukiamas rezultatas. Žemės sklype pareiškėjos nuosavomis lėšomis bus pastatytas 80 kv.m pastatas, kuriame bus sumontuota įranga (nukaulinimo ir sulčių spaudimo linija, vandens pašildymo sistema su saulės kolektoriumi) ir vykdoma gamybinė veikla (teikiama kaulavaisių ir uogų iškaulinimo ir sulčių spaudimo paslauga). Pastatas jau statomas ūkio būdu (asmeninėmis pareiškėjos lėšomis). Prie gamybinio pastato projekto paramos lėšomis jau trinkelėmis išklota aikštelė žaliavų iškrovimui bei gatavos produkcijos pakrovimui – privalomas pagal projekto reikalavimus aikštelės 100 m2 plotas ir dar nuosavomis lėšomis jis gerokai išdidintas. Įgyvendinus projektą, bus sukurtos 2 naujos krovėjų-fasuotojų darbo vietos (2 etatai), bus didinamas gyventojų ekologinis sąmoningumas (edukacinių programų metu), bus teikiamos socialinio pobūdžio paslaugos, atsižvelgiant į socialiai pažeidžiamų grupių poreikius. Tais atvejais, kai socialiai pažeidžiami asmenys neturės galimybės pristatyti žaliavų į spaudyklą, bus organizuojamas nuvykimas pas vartotoją, kaulavaisių ir uogų surinkimas vartotojo ūkyje, sulčių iš surinktos žaliavos spaudimas, o vartotojams bus pristatomas galutinis produktas – iš jų ūkyje užaugintų kaulavaisių ir uogų išspaustos natūralios kaulavaisių ir uogų sultys. Spaudykloje bus organizuojamos pažintinės/ degustacinės ekskursijos į Šakių rajoną atvykusiems turistams. Ekskursijų metu turistai bus supažindinami su inovatyvia sulčių spaudimo gamybos linija, organizuojamos sulčių degustacijos, edukacinės programos, kurių metu bus pasakojama apie Lietuvoje užauginamų kaulavaisių ir uogų teikiamą naudą sveikatai, kaip geriausia išsaugoti jų naudingąsias savybes ne sezono metu.
Namelis jau auga, o rugsėjo viduryje laukiama atvykstant ir pačios įrangos. Anot projekto vykdytojos, jei viskas vyks pagal dabar sudėliotą planą, jei niekas nepakiš kojos darbams atlikti,-visą pagal projektą numatytą veiklą vykdyt pradėti tikimasi jau šį sezoną!
Zanavykijos sodų medžiai jau brandina vitamininguosius vaisius, o darbštūs žmonės brandina norą pradėti dirbti! Juolab, kad mūsų krašte vaisių iškaulinimo funkcijos dar niekas nevykdė. Todėl projekto vykdytojai ir smalsu, ir neramu vienu metu!
Tad visapusiškos sėkmės visiems – ir darbo laukiantiems, ir sulčių ištroškusiems!

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai