Gidų kursai

VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras“ tęsia projekto ,,Šakių rajono gidų rengimo kursai“ (ŠAKI-LEADER-1C-M-8-4-2020) įgyvendinimą. Projektas vykdomas pagal VPS II prioriteto priemonę ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (KODAS LEADER-19.2-SAVA-3).

Rugpjūčio 3 dieną įvyko jau penktas būsimųjų gidų parengimo mokymas. Šio mokymo tema - pirmosios pagalbos žmogui suteikimas. Žinioms dalinosi VšĮ „Svarbus žingsnis“ lektorius Oskaras Medzevičius, kuris jau ne vienerius metus moko žmones, kaip suteikti pirmąją pagalbą, ir dėsto, ką reikėtų žinoti gaivinant nukentėjusiuosius. Buvo dalykų girdėtų, buvo dalykų ir visiškai naujų. Smagu, kad grupės narių lankomumas geras. Klausimai išduoda, kad tai, ko mokoma, yra svarbu ir įdomu. "Gidai daktarai" su lektoriumi Oskaru Medzevičiumi susitiks dar ir ketvirtadienį. Linkim "gidams" sėkmės siekiant žinių tose srityse, kurios aktualios kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo darbo pobūdžio. O būsimiems gidams tai žinoti yra tiesiog neišvengiama.

Tad ir linkim sėkmės kruopštume ir pareigingume siekiant savo naujųjų veiklų įprasminimo!

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai

  

 

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?