Indrė Kavaliauskienė baigė gyvendinti projektą „Tvarkymo ir pavėžėjimo paslaugos“

 Indrė Kavaliauskienė įgyvendino projektą „Tvarkymo ir pavėžėjimo paslaugos“ (ŠAKI-LEADER-6A-D-7-8-2020). Projektą įgyvendino pagal VPS I prioriteto priemonę „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ (KODAS LEADER-19.2-SAVA-10).
Tai pelno projektas, kurį Indrė Kavaliauskienė vykdė be partnerių, pretenduodama į 49 890,00 eurų paramą.
Projekto tikslas - Šakių rajone pradėti vykdyti ekonominę veiklą, į rinką įvesti naujas kaimo gyventojų poreikius atitinkančias pavėžėjimo bei valymo paslaugas ir sukurti 2 darbo vietas socialiai pažeidžiamiems asmenims.
Projekto uždaviniai buvo:

1. Atlikti pastato remontą, pritaikant patalpas vietos projekto veikloms.

2. Įsigyti valymo paslaugoms teikti reikalingą įrangą: aukšto slėgio plovimo įrenginį su vandens pašildymu, plaunantį siurblį, aukšto slėgio plovyklą, dulkių siurblį, drėgno ir sauso valymo vakuuminį siurblį su ApClean sistema, oro kompresorių.

3. Įsigyti mikroautobusą pavėžėjimo paslaugoms teikti.

Laukiamas projekto rezultatas. Vietos projekto metu, įsigijus reikiamą įrangą, planuojama teikti valymo paslaugas kaimo gyventojams. Numatyta valyti senus baldus, kilimus ir kitus buities daiktus (teikiamas visų patalpose esančių baldų bei patalpų valymas) tiek pačių gyventojų namuose, tiek šiuos daiktus pervežant ir valant pritaikytose patalpose, kurias numatyta suremontuoti ir įrengti šio projekto įgyvendinimo metu. Taip pat planuojama tvarkyti ir pačius gyventojų namus ar kitas erdves (biuro patalpas, bendruomenės centro patalpas ir pan.).
Pavėžėjimo paslauga bus teikiama Šakių rajono gyventojams. Pavėžėjimo paslaugų poreikis šiuo metu yra ypač didelis, nes buvo sustabdytas autobuso, vežančio į Šakių miestą, maršrutas, tad rajono gyventojai, neturintys automobilio, yra visiškai atskirti nuo rajono centro ir kitų gyvenviečių.
Projekto vykdytoja Indrė Kavaliauskienė su džiaugsmu sako, kad visi projekto darbai atlikti, Įranga ir automobilis nupirkti, taigi projektas baigtas – belieka vykdyti jame numatytas veiklas. O tai nemažai – tai kasdienis darbas, turintis teikti naudą projekto vykdytojai ir bendruomenės nariams.
Dvi darbo vietos jau sukurtos. Vienoje darbo vietoje dirbs pati Indrė, o kitoje darbo vietoje - taip pat vietos gyventoja ir taip pat daugiavaikė mama, kaip ir pati Indrė. Kol kas moterys išvalė tik porą kilimų, bet jau pajuto didelį poreikį automobilių salonų valymui. Kadangi, anot Indrės, visi siurbliai tinkami – kodėl gi nedaryti to, ko reikia savosios bendruomenės nariams.
Valysim ir mašinų salonus, jei reikia – sako Indrė, nors ir nesitikėjo, kad to taip reikės.
Dar visai nepradėjo vykdyti pavėžėjimo paslaugos, bet tikrai ilgai to laukti žmonėms nereikės. Kol kas šį darbą stabdo nežinojimas, ko labiausiai reikia žmonėms ir ką vykdyti geriausiai pavyks – ar vežti sistemingai tarsi maršrutiniu reisu, ar pavežėti žmones pagal poreikį – individualiai ar grupelėmis į renginius, į svečius ar į kokius kitokius bendruomenės narių susibūrimus. Bet apsispręs netrukus ir pradės dirbti, pasikeisdamos su kolege, pamainomis – kas ką.
Indrė Kavaliauskienė pilna optimizmo, geros valios ir užsispyrimo – dirbti, užsidirbti ir žmonėms padėti, išsprendžiant jiems iškylančias problemas!
Linkim Indrei sėkmės! Sveikinam bendruomenę, radus savam būry darbštų ir energingą, o dar ir šiltą žmogų! Žmogaus šiluma visada kuria stebuklus!

Indrę Kavaliauskienę kalbino Rima Rauktienė

   

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?