Vis mokomės apie Lietuvą…

2021 m. lapkričio 9 d. besirengiantys tapti gidais „studentai” mokėsi istorijos, kuri siekia jau ne tokius tolimus Lietuvos praeities laikus –“Modernėjanti Lietuva (1918-1940 m.)“. Lektorius – Dr. Norbertas Černiauskas.
Įdomus lektorius, įdomi istorija, įdomus pateikimas… Taip vertino šios dienos mokymus besimokantys, dėkodami lektoriui už paskaitą. Įdomu ir stebėti, kaip paprastai galima pateikti svarbius dalykus ir dar pasiekti, kad tai išgirstų 20 anapus ekrano sėdinčių žmonių!
Taigi šiandien buvo VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras“ įgyvendinamo projekto „Šakių rajono gidų rengimo kursai“ tęstinė veikla.
„Šakių rajono gidų rengimo kursai“ projektas vykdomas pagal Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 m. VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Finansavimas: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.
Laukia Šakių kraštas apie jį turistams pasakojančių gidų, turinčių naują žvilgsnį, požiūrį ir stiprų meilės jausmą Zanavykijai! Sėkmės!

Šakių krašto VVG informacija

 

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?