Vasaros prisiminimai apie Panovių kaimo bendruomenės projekto veiklas Zarasų rajone

Panovių kaimo bendruomenės centras, įgyvendindamas projektą „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į Panovių kaimo bendruomenės veiklą“ (ŠAKI-LEADER-1A-J-6-7-2020), rugpjūčio 19 d. lankėsi Aukštaitijos regione. Projektas vykdomas pagal VPS II prioriteto priemonę „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ (KODAS LEADER-19.2-SAVA-9).
Tai be partnerių vykdomas ne pelno projektas, kurio įgyvendinimui prašoma skirti 9 973,48 eurų paramą.
Pažinčiai su Aukštaitijos regiono bendruomenių verslumu panoviečiai neatsitiktinai pasirinko Zarasų rajoną. Čia Antalieptėje įsikūręs Inovatorių slėnis tapo visos Lietuvos socialinio verslo centru. Būtent šioje vietoje ir prasidėjo Panovių bendruomeniečių stažuotės diena. Inovatorių slėnis - tai socialinis verslas, kurio pirminė misija yra ne tik generuoti pelną, bet ir savo darbu visų pirma teikti naudą bendruomenei, spręsti opiausias socialines problemas, prisidėti prie Lietuvos ir pasaulio socialinių inovacijų ir socialinio verslo plėtros, o taip pat kurti erdvę, kurioje tai galėtų daryti ir kiti. Čia susirenka įvairiausių sričių specialistai, o iš naujų pažinčių gimsta socialinės, kultūrinės, aplinkosauginės ir verslo idėjos, šviesinančios mūsų visų dabartį ir ateitį.
Susipažinę su bendruomenės centru, panoviečiai aplankė buvusį basųjų karmeličių vienuolyną, kuriame įsikūręs Inovatorių slėnis. Čia vyksta daug įvairų seminarų, stovyklų ir konferencijų. Kiekvienas patalpų kampelis išnaudojamas įvairioms veikloms.

Dusetų miestelyje, kuris ilgą laiką buvo garsus Sartų žirgų lenktynėmis ir kuriame gyvena vos daugiau nei 600 gyventojų, vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas. Čia veikia ir modernus kultūros centras, veikia aktyvi bendruomenė ir bendruomenės aktyvisto Eriko Čypo iniciatyva įkurtas amatų centras. Įdomūs pasakojimai ir legendos apie šių kraštų amatus ne vienam paliko gilų įspūdį.
Pasisėmę tautodailės patirties, panoviečiai pasuko link Šlynininkų kaimo, kuris garsus savo vandens malūnu. Tai jau tris šimtmečius menantis unikalus technikos paveldo statinys su išlikusia autentiška įranga. Malūne galima pamatyti grūdų malimo procesą, įsigyti grūdų bei miltų. Visiems kelionės dalyviams šmaikščius pasakojimus apie malūno gyvenimą pasakojo šeimininkas, o prie pietų stalo savo kulinariniais receptais dalinosi šeimininkė, kuri supažindino su Aukštaitijos regiono protėvių gyvenimu prieš daugiau nei 100 metų.
Pasižvalgę po Zarasų miesto sutvarkytą infrastruktūrą, Panovių bendruomenės žmonės išskubėjo į Vajasiškio bendruomenę. Šiame kaime gyvena tik 33 gyventojai, bet kaimas yra gyvybingas aktyvios bendruomenės dėka. Čia išlikę daug autentikos ir lietuvių liaudies papročių. Tai senolių kaimas. Edukacinių programų metu kartu su kaimo gyventojais panoviečiai nusikėlė į XIX amžių ir žibalinės lempos šviesoje mokėsi amatų ir paprastų buitinių darbų su senoviškais rakandais – verpti, vyti virves, mušti sviestą, paklausyti kaimo moterų sekamų pasakų, padainuoti liaudies dainų ir smagiai patrypti tikroje vakaronėje su aukštaitiška vakariene.
Įspūdžiai iš tiesų labai malonūs ir naudą teikantys. Tokios patirtinio mokymo stažuotės duoda daug naudos, nes galima daug kartų išgirsti pasakojimus, pamatyti, bet realus paties žmogaus dalyvavimas veiklose palieka įspūdį visam gyvenimui. Tikime, kad tai duos gerą impulsą Panovių bendruomenei ieškoti savo tapatumo ir nebijoti drąsių idėjų įgyvendinimo. Panoviečiai dėkoja VšĮ „Tvari idėja“ direktorei Redai Kneizevičienei už puikiai organizuotą kelionę.
O kad Panovių bendrumenei sektųs! Juk ji gavo patirčių, išgyveno įspūdžių, užmezgė tiek pažinčių!!!

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai