Organizuojamas virtualus valdybos posėdis

Vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento (2016 m. kovo 4 d. redakcija, patvirtinta Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 2) V skyriaus „Virtualūs valdybos posėdžiai“ 26 p. organizuojamas virtualus valdybos posėdis.
Laiko trukmė, per kurią valdybos nariai turi pareikšti savo nuomonę svarstomu klausimu yra nuo 2021 m. gruodžio 3 d. iki 2021 m. gruodžio 6 d. imtinai.
Valdybos nariai savo nuomonę svarstomu klausimu pareiškia el. paštu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl finansinių sąlygų aprašų svarstymo ir tvirtinimo Kvietimo Nr. 11. priemonėms LEADER-19.2-SAVA-4, LEADER-19.2-SAVA-10 ir LEADER-19.2-SAVA-11 bei kvietimo teikti vietos projektus datos nustatymo.

Zenklai

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?