Organizuojamas virtualus valdybos posėdis

Vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento (2016 m. kovo 4 d. redakcija, patvirtinta Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 2) V skyriaus „Virtualūs valdybos posėdžiai“ 26 p. organizuojamas virtualus valdybos posėdis.
Laiko trukmė, per kurią valdybos nariai turi pareikšti savo nuomonę ir balsuoti svarstomu klausimu yra nuo 2022 m. sausio 24 d. iki 2021 m. sausio 28 d. (5 darbo dienos). Valdybos nariai savo nuomonę svarstomu klausimu pareiškia bei balsuoja el. paštu.
DARBOTVARKĖ:
Dėl metinės vietos plėtros strategijos už 2021 metus svarstymo ir tvirtinimo.

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis

Zenklai