Pasirašytos paramos sutartys su Kvietimo Nr. 10 projektų vykdytojais

Laikotarpiu 2021.05.14 – 2021.06.14 vyko Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 10 VPS priemonei „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.
Pasirašytos paramos sutartys su šiais projektų vykdytojais:

Zenklai

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?