Įvyko Šakių krašto Vietos veiklos grupės valdybos posėdis

2022 m. kovo 25 d. įvyko Šakių krašto Vietos veiklos grupės valdybos posėdis.

Jo metu buvo išklausyta Šakių krašto vietos veiklos grupės 2021 metų veiklos ataskaita, apsvarstyta finansinė atskaitomybė. Buvo nustatyta visuotinio narių susirinkimo sušaukimo data ir forma.

Posėdžio metu pritarta teikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ kaimo vietovių vietos plėtros strategijai, skirtai Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 m. projektams, parengti.

Taip pat pritarta viešųjų pirkimų organizavimui ir sutarties su pirkimų laimėtoju pasirašymui knygos apie 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos laikotarpiu įgyvendintus projektus išleidimui.

Pasidžiaugta ir pritarta Žvirgždaičių miestelio bendruomenės įstojimui į į Šakių krašto vietos veiklos grupės narius, o VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras“ atleistas nuo nario mokesčio mokėjimo už 2022 m.

Aptarti rūpesčiai ir džiaugsmai, paplanuoti darbai ateičiai.

 

Šakių krašto VVG informacija