Lekėčių bendruomenės moterų klubas

Lekėčių bendruomenės moterų klubas tęsia mokymų projekto „Mokytis niekas nedraudžia” įgyvendinamą. Vykdo projekto uždavinius, siekia tikslų ir labai puikiai viską aprašo, papasakoja ir nuolat savo projektines veiklas viešina !!!
Bravo projekto vykdytojams ir visiems veiklų dalyviams!
Tikrai, mokytis niekas nedraudžia ir niekada ne vėlu!!!

Šakių krašto VVG informacija