INFORMUOJAME

Informuojame, jog su visais Šakių krašto Vietos veiklos grupės 11 kvietimo teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016–2023 metų vietos plėtros strategija“ priemones paraiškas teikusiais pareiškėjais sudarytos vietos projektų vykdymo sutartys. O tokių yra net 11!
VPS priemonė „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“, kodas LEADER - 19.2-SAVA-4
1. Žvirgždaičių miestelio bendruomenės projektas ,,Žvirgždaičių seniūnijos kultūros savitumo išsaugojimas”(ŠAKI-LEADER-6B-KV-11-10-2021)
2. VšĮ ,,Šakių verslo informacijos centras” projektas ,,Turistinio leidinio „Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk“ leidyba”(ŠAKI-LEADER-6B-KV-11-9-2021)
3. Kriūkų bendruomenės centro projektas ,,Gyvenimas prie Nemuno”(ŠAKI-LEADER-6B-KV-11-1-2021)
4. Griškabūdžio bendruomenės centro projektas ,,Virtualus turas po Zanavykijos apylinkes” (ŠAKI-LEADER-6B-KV-11-3-2021)
5. VšĮ „PRIC“ projektas ,,3 dienų renginys Šakių krašto aviatoriams atminti” (ŠAKI-LEADER-6B-KV-11-5-2021)
VPS priemonė „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“, kodas LEADER-19.2-SAVA-10
1. VšĮ ,,Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras” projektas ,,Vietos bendruomenei skirtų ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra” (ŠAKI-LEADER-6A-D-11-4-2021)
2. Šakių socialinių paslaugų centro projektas ,,Šakių rajono krizių centras “ (ŠAKI-LEADER-6A-D-11-12-2021)
3. MB „Jo jo pramogos vaikams” projektas ,,Greitojo maitinimo veiklos tolimesnė plėtra, panaudojant vietos žaliavas” (ŠAKI-LEADER-6A-D-11-7-2021)
4. MB „Karis“ projektas ,,MB ,,Karis” plėtra – aplinkos, kraštovaizdžio ir kelių tvarkymas, priežiūra” (ŠAKI-LEADER-6A-D-11-11-2021)
VPS priemonė „Fizinių asmenų verslo kūrimas”, kodas LEADER-19.2-SAVA-11 (EURI lėšos)
1. Vytauto Kauno projektas ,,Dailės studija – galerija” (ŠAKI-EURI-6A-D-11-2-2021)
2. Gintaro Didžiulio projektas ,,Gintaro Didžiulio verslo pradžia” (ŠAKI-EURI-6A-D-11-8-2021)
Belieka linkėti sėkmės projektų įgyvendinime!

Šakių krašto vietos veiklos gupės informacija

Zenklai

INFORMUOJAME, KAD 2023-05-31 ŠAKIŲ KRAŠTO VVG 2023-2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA  PATEIKTA NACIONALINEI MOKĖJIMO AGENTŪRAI VERTINIMUI ATLIKTI