Asociacija Lukšių bendruomenės centras pristatė knygą ,,Lukšiai – muziejus po atviru dangumi”

Gražią penktadienio pavakarę asociacija Lukšių bendruomenės centras Zyplių dvare visai bendruomenei pristatė naujai išleistą knygą ,,Lukšiai – muziejus po atviru dangumi”. Tai projekto ,,Lukšiai – muziejus po atviru dangumi” (ŠAKI–LEADER–6B–KV–9–5–2021) rezultatas. Projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto priemonę „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ (KODAS LEADER-19.2-SAVA-4).
Šis projektas vyko be partnerių. Projektas buvo finansuotas 7415,00 eurų parama.
Projekto tikslas buvo ir jis pasiektas – parengti ir išleisti leidinį apie Lukšių kraštą, kuris turėtų išliekamąją istorinę, pažintinę ir šviečiamąją vertę, reprezentuotų Lukšius turistams.
Projekto uždaviniai buvo ir jie įvykdyti:

  1. Išleisti pristatomą trimis kalbomis (lietuvių, anglų, rusų) knygą „Lukšiai – muziejus po atviru dangumi“ – ne mažiau kaip 1000 vnt.;
  2. Viešinti projekto veiklas, pagaminant ne mažesnį kaip A3 formato plakatą, kuriame būtų pateikta informacija apie projektą ir nurodyta, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų; projekto veiklas viešinti interneto svetainėse www.zypliudvaras.lt , http://www.sakiubca.lt/ ir www.sakiukrastovvg.lt ; Zyplių dvaro socialinio tinklo paskyroje Facebook;
  3. Pristatyti leidinį Lukšių krašto žmonėms bei miestelio svečiams.

Štai penktadienį ir vyko trečiame uždavinyje numatyta veikla – pristatyti leidinį.

Susirinko pilna dvaro menė bendruomeniečių, atvyko nemažas būrys svečių, sveikinančių Lukšių bendruomenę su tokiu gražiu pasiekimu ir besidžiaugiančių, kad ši knyga papildys reprezentuojančių kraštą leidinių lentyną.
Didžioji padėka asociacijos Lukšių bendruomenės centro vadovui Sigitui Bendoriui ir pagrindinei jo pagalbininkei Rimai Bendorienei už iniciatyvą ir suvokimą, jog tokie darbai, tokie leidiniai reprezentuoja kraštą ir pagerbia vietoje gyvenančius žmones, kurių darbų indėlis ir yra šio leidinio puslapiuose.
Pagarba pagrindinei visos leidinio medžiagos surinkėjai ir sudarytojai Linai Poškevičiūtei, be kurios kruopštaus ir atsakingo darbo knyga nebūtų išleista. Ne mažesnė pagarba ir Inesai Bagdanavičienei ir visai Lukšių bendruomenės įstaigų komandai, kuri savo darbu, patarimais, fotonuotraukomis, straipsniais ir dar daugybe dalykų kasdien pildė būsimosios knygos juodraštį. Tai biblioteka, Zanavykų muziejus, restoranas Kuchmistrai, kultūros centras, varlių muziejus, Zyplių dvaras ir dar daug daug kitų.
Nuoširdus ačiū nuskambėjo ir UAB ,,V3 studija“ komandai už knygos išleidimą ir didžiules pastangas, kad ji įgautų tokį veidą, kurį leidinį vartantys žmonės mato.
Atskiras Šakių krašto Vietos veiklos grupės pirmininko Juozo Dainelio pasidžiaugimo už rezultatą ir padėkojimo už sklandų bendradarbiavimą žodis.
Lukšių miestelis yra įvardijamas kaip muziejus po atviru dangumi. Čia gausu visko… Dėl to ir knygą leisti norisi… O būtent knyga ir leis su pasididžiavimu ir su pasimėgavimu Lukšius pristatyti atvykstantiems turistams (miestelio svečiams) ir padės lengviau pažinti, surasti lankytinas vietas Lukšiuose. Leidinys turės išliekamąją vertę ateities kartoms.
Daug gražių žodžių, daug gražių spalvų, daug gražios muzikos, kurią atliko taip pat Lukšių muzikantai – Zyplių dvaro ir Liepalotų kapelos, daug gražių šypsenų, daug gražios pagarbos vienas kitam, daug pasididžiavimo už knygon sudėtus žmonių darbus ir gyvenimus ir daug vilties, kad šis leidinys garsins Lukšius ir visa kita, ką apima Lukšių vardo ribos… Tokia graži buvo penktadienio opietė Zyplių dvare…

Šakių krašto vietos veiklos grupės informacija

Zenklai

 

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?