Kviečiamas vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos sprendimu (2019-05-20 d. Nr. VVG –VALD-2019-5 posėdžio protokolas), kviečiamas valdybos posėdis, kuris įvyks gegužės 27 d. (pirmadienį) 14.00 val. Šakių krašto VVG patalpose (Gimnazijos g. 1, Šakiai).
Darbotvarkė:
1. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės sudarymo;
2.Kiti klausimai.

Šakių krašto VVG valdyba